το εξώφυλλο ανεβαίνει... Σύρε το εξώφυλλο για επανατοποθέτηση
Πληροφορίες για την Εκδήλωση
Τίτλος Εκδήλωσης:
Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Έναρξη

22 Ιαν 2023 11:00AM

Περιγραφή Εκδήλωσης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ»
Unable to load tooltip content.