Κανονισμός Λειτουργίας της Κοινότητας

www.ilioupolisonline.gr/uploads/file/kanonismos2012-1.pdf