Οι εκδηλώσεις των Συνεργών για την Ηλιούπολη τον Ιανουάριο 2018

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της ομάδας 'Συνεργοί για την Ηλιούπολη'  έχουν ως εξής:
Συνεργοί για την Ηλιούπολη Εκδηλώσεις ΙΑΝ2018
Συνεργοί για την Ηλιούπολη Εκδηλώσεις ΙΑΝ2018