ΚΙΠΗ: Κτίσματα στην Α Ζώνη στον Υμηττό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τη διαπίστωση των δύο κτισμάτων στην Α Ζώνη Υμηττού και την κοπή δέντρων στο Αισθητικό δάσος Καισαριανής, στείλαμε επιστολή, με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό, στο Δασαρχείο Πεντέλης, στη Διεύθυνση Δασών Αθηνών και στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
Με την επιστολή μας αυτή ζητάμε:

Α. Να γίνει έλεγχος των δύο κτισμάτων και να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση οι προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και του Π.Δ. Υμηττού, γνωρίζοντας ότι βρίσκονται σε περιοχή απόλυτα δασική και εντός της Α Ζώνης προστασίας του Υμηττού, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα «περί καθορισμού μέτρων προστασίας του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών πάρκων Γουδή-Ιλισίων», ΦΕΚ 187/16-06-2011.

Β. Επιπλέον επειδή η κυριολεκτική αποψίλωση της έκτασης, μέσα στην καρδιά του αισθητικού δάσους, είναι εμφανέστατη και επιπλέον η «ισοπέδωση» του συγκεκριμένου χώρου με την ταυτόχρονη κατασκευή πέτρινων τοιχίων που το οριοθετούν, προκαλούν πολλά ερωτηματικά για τα σκοπιμότητά τους, ρωτάμε αν έχουν εκδοθεί άδειες για την κοπή αυτών των δέντρων και την κατασκευή των πέτρινων τοιχίων.

Σε καταφατική απάντηση ζητάμε όπως μας χορηγηθούν αντίγραφα:

a) της αίτησης για έκδοση άδειας

β) της χορηγούμενης άδειας ή των αδειών και πώς αιτιολογείται η χορήγησή τους

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης παρακαλούμε να ενημερωθούμε για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. «περί καθορισμού μέτρων προστασίας του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών πάρκων Γουδή-Ιλισίων» (ΦΕΚ 187/16-06-2011), της Δασικής νομοθεσίας (Ν. 4138/2013 ΦΕΚ Α72, νδ 86/1969) και η Δασική απαγορευτική διάταξη του Δασαρχείου Πεντέλης (Δ.Α.Δ. 19/5573/5-7-11 Δασαρχείου Πεντέλης).

Κι.Π.Η.- Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης