Πρόγραμμα Βιωματικής Επιχειρηματικότητας Φοιτητών στην Αφοί Κολομβούνη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΑΕ ξεκινάει ένα πρόγραμμα πρακτικής/βιωματικής εμπειρίας φοιτητών μαζί με όσα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδιωτικές σχολές στην Ελλάδα ενδιαφέρονται. Αυτό το πρόγραμμα έχει σα στόχο να προσφέρει σε φοιτητές οποιασδήποτε ειδικότητας την εμπειρία να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας μια ελληνικής επιχείρησης, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη μελλοντική του πορεία ως επαγγελματίες.
Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές (άνδρες, γυναίκες) που βρίσκονται στο τελευταίο
έτος των σπουδών τους σε οποιαδήποτε σχολή στην Ελλάδα
και ενδιαφέρονται να ζήσουν την εμπειρία της λειτουργίας,
οργάνωσης και διοίκησης μιας ελληνικής οικογενειακής εταιρίας
λιανικού εμπορίου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις αιτούντων
1. Να είναι φοιτητές (άνδρες, γυναίκες) σε οποιαδήποτε σχολή,
δημόσια ή ιδιωτική στην Ελλάδα
2. Να βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών τους
3. Να είναι ηλικίας 20-24 ετών
4. Να έχουν το χρόνο και τη διάθεση να ζήσουν από κοντά τη
δομή, οργάνωση και λειτουργία μιας ελληνικής
οικογενειακής εταιρίας λιανικού εμπορίου σε πλήρη
απασχόληση
5. Η κάθε ομάδα δε μπορεί να υπερβαίνει τα 6 άτομα

Δομή προγράμματος
Διάρκεια: 3 εβδομάδες, Δευτέρα - Σάββατο, 8 ώρες κάθε μέρα


Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από
κοντά πώς λειτουργούν όλα τα τμήματα της εταιρίας, από τις πωλήσεις και την αποθήκη ως και το
marketing, την οικονομική διεύθυνση και τη κεντρική διοίκηση.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα λάβουν οι ίδιοι μέρος στις λειτουργίες της εταιρίας
συμμετέχοντας στη διαδικασία της πώλησης, της διαχείρισης της αποθήκης, του λογιστηρίου, των
αγορών, της μηχανοργάνωσης, του marketing και άλλων.
Κατά τη διάρκεια αυτή οι συμμετέχοντες φοιτητές θα κληθούν να προετοιμάσουν και παρουσιάσουν
διάφορες εργασίες σε θέματα πωλήσεων, διαχείρισης ποιότητας, διοίκησης ομάδας, στρατηγικής κ.α.
Επίσης, θα λάβουν μέρος σε συναντήσεις της εταιρίας σε όλα τα τμήματα καθώς και σε συναντήσεις που
θα γίνουν ειδικά για αυτούς από διάφορα μέλη της εταιρίας. Οι συμμετέχοντας φοιτητές θα έρθουν σε
επαφή με άτομα από όλα τα τμήματα της εταιρίας και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.
Στο τέλος του προγράμματος, θα κληθούν να παρουσιάσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε
άτομα της εταιρίας την όλη εμπειρία τους από το πρόγραμμα.Δομή προγράμματος.

Βδομάδα 1η - Πωλήσεις και Marketing
Τη 1η μέρα του προγράμματος οι συμμετέχοντας φοιτητές θα συναντηθούν στα γραφεία της εταιρίας με το
Δ.Σ. της εταιρίας για μια συνάντηση γνωριμίας. Σε αυτή τη συνάντηση, θα γνωριστούν μεταξύ τους και με
το Δ.Σ., θα μάθουν τη δομή του προγράμματος και θα εκφράσουν τις προσδοκίες τους από αυτό το
πρόγραμμα.

Επίσης, τη 1η μέρα οι φοιτητές θα πάρουν μια γενική εικόνα της δομής και του τρόπου λειτουργίας της
εταιρίας, θα δουν το οργανόγραμμα της εταιρίας και πώς αυτό υλοποιείται και θα δουν από κοντά όλα τα
τμήματα της ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΑΕ.
Από τη 2η μέρα και μέχρι το τέλος της 1ης εβδομάδας, οι συμμετέχοντας φοιτητές θα γίνουν μέλη του
δυναμικού πωλήσεων της εταιρίας. Οι φοιτητές θα είναι μέσα στα καταστήματα της εταιρίας, δίπλα σε
πωλητές, ταμίες και αποθηκάριους των καταστημάτων, θα δουν από κοντά πώς πραγματοποιείται μια
πώληση και πώς ολοκληρώνεται και θα έρθουν σε επαφή με πελάτες.
Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με το τμήμα marketing της εταιρίας, το πώς στήνεται το marketing
budget και τις ανάγκες της εταιρίας σε marketing επίπεδο.
Τη τελευταία μέρα της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα κάνουν μια συνάντηση με το Στέλιο
Κολομβούνη, όπου θα παρουσιάσουν όλες τις εμπειρίες, απορίες, προτάσεις που τους γεννήθηκαν μετά
τη 1η αυτή εβδομάδα του προγράμματος.

Βδομάδα 2η - Αγορές και Logistics
Τη 2η εβδομάδα του προγράμματος, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα είναι στο τμήμα αγορών της εταιρίας.
Μέσα σε αυτό θα έρθουν σε επαφή με τις διαδικασίες παραγγελιοληψίας, διαχείρησης και ελέγχου του
αποθέματος της εταιρίας.
Στο τέλος της εβδομάδας αυτής, οι φοιτητές θα παρευρεθούν στο τμήμα αποθήκευσης και διακίνησης της
εταιρίας, όπου θα συμμετέχουν στη διαδικασία παραλαβής, παράδοσης αποθέματος από και προς
πελάτες, προμηθευτές και σημεία πώλησης της εταιρίας.
Τη τελευταία μέρα της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα κάνουν μια συνάντηση με το Στέλιο
Κολομβούνη, όπου θα παρουσιάσουν όλες τις εμπειρίες, απορίες, προτάσεις που τους γεννήθηκαν μετά
τη 2η αυτή εβδομάδα του προγράμματος.

Βδομάδα 3η - Λοιπές Υποστηρικτικές Λειτουργίες
Τη 3η εβδομάδα του προγράμματος, οι συμμετέχοντας φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με όλα τα υπόλοιπα
υποστηρικτικά τμήματα της εταιρίας όπως λογιστήριο, οικονομική διεύθυνση, μηχανογράφηση,
εισπρακτικό κ.α. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς και
γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες της εταιρίας είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και τι
αξία δίνουν στους πελάτες της εταιρίας.
Τη τελευταία μέρα της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα κάνουν μια συνάντηση με το Στέλιο
Κολομβούνη, όπου θα παρουσιάσουν όλες τις εμπειρίες, απορίες, προτάσεις που τους γεννήθηκαν μετά
τη 3η αυτή εβδομάδα του προγράμματος.
Εργασία Προγράμματος
Τη τελευταία μέρα του προγράμματος, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα κληθούν να παρουσιάσουν μια
εργασία τους που θα έχουν προετοιμάσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος και θα έχει τίτλο:
"Η Διαχείριση του Πελάτη - Πού Στοχεύουν Όλοι οι Πόροι μιας Εταιρίας".
Σε αυτή τη παρουσίαση, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα έχουν στη διάθεσή τους 20 λεπτά ο κάθε ένας να
παρουσιάσει τη δική του ερμηνεία των λειτουργιών και διαδικασιών της εταιρίας, σε πιο επίπεδο αυτές οι
διεργασίες προσδίδουν αξία στην εταιρία προς όφελος του πελάτη, καθώς και να κάνουν τις προτάσεις
τους για το πώς οι ίδιοι θα βελτίωναν κάποιες από αυτές.
Όλοι οι συμμετέχοντες φοιτητές θα πάρουν από την εταιρία βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα, όπως και θα τους δοθεί η ευκαιρία με το τέλος των σπουδών τους να έρθουν σε επαφή με το
Στέλιο Κολομβούνη για 1 επιπλέον εβδομάδα στην εταιρία με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό
τους.

Περισσότερα εδώ