Διαμαρτυρία για τη μη απομάκρυνση του ΚΥΤ της ΔΕΗ

Δήμος Ηλιούπολης - Γραφείο Τύπου
email:evonimos[at]ilioupoli.gr

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. 2109970131

Δελτίο Τύπου 09.01.2006

Διαμαρτυρία για τη μη απομάκρυνση του ΚΥΤ της ΔΕΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης στη συνεδρίασή του της 13.12.2005 αποφάσισε να συνεχίσει και να κλιμακώσει τις ενέργειές του για την απομάκρ υνση του ΚΥΤ της Δ.Ε.Η. που εξακολουθεί να λειτουργεί στη Β΄ Ζώνη Υμηττού, στα σύνορα των Δήμων Ηλιούπολης – Αργυρούπολης παρά την απόφαση του Σ.τ.Ε. για την απομάκρυνσή του.

Στο πλαίσιο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει ο Δήμος, με τη συνεργασία της Επιτροπής Πολιτών, στη διοργάνωση ανοιχτής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στον χώρο του ΚΥΤ την Κυριακή 15.01.2006 και ώρα 11: 00 π.μ.

Σημειώνουμε ότι την Δευτέρα 16/01/2006 έχει οριστεί συνάντηση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά με αντιπροσωπεία του Δήμου Ηλιούπολης στην οποία θα μετέχουν ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Γεωργάκης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των Δημοτικών Παρατάξεων και μέλη της Επιτροπής Πολιτών. Στα αιτήματα του Δήμου Ηλιούπολης και των κατοίκων της περιοχής προς τη Διοίκηση της ΔΕΗ και τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. περιλαμβάνονται:

• ?μεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες προβλέπουν άμεση μεταφορά των εγκαταστάσεων των Κ.Υ.Τ. των Δήμων Ηλιούπολης και Αργυρούπολης σε άλλο χώρο, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

• Απόδοση των χώρων που τώρα καταλαμβάνουν τα Κ.Υ.Τ. στους Δήμους Ηλιούπολης και Αργυρούπολης και στους κατοίκους των Δήμων, ακολουθώντας τις δεσμεύσεις της Δ.Ε.Η. και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

• ?μεση κατάργηση του νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πυλώνων δίχως να έχει προηγηθεί άδεια.