Καλωσορίστε…τον Δημοτικό Αστυνομικό της γειτονιάς σας

Δήμος Ηλιούπολης - Γραφείο Τύπου
email:evonimos[at]ilioupoli.gr

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ,
Τηλ. 2109970131

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/01/2006

Καλωσορίστε…τον Δημοτικό Αστυνομικό της γειτονιάς σας

Σε δήλωσή του για τη Δημοτική Αστυνομία ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Θεόδωρος Γεωργάκης σημειώνει ανάμεσα σε άλλα:
«Η εμπειρί α που αποκτήσαμε από την μέχρι σήμερα λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Ηλιούπολης και η αναβάθμισή της, με την αύξηση του δυναμικού της και την εκπαίδευσή του, μας επιτρέπει να κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα, με την για πρώτη φορά καθιέρωση από το Δήμο μας του νέου πρωτοποριακού θεσμού του Δημοτικού Αστυνομικού της Γειτονιάς».

Ο νέος θεσμός, που για πρώτη φορά καθιερώνει ο Δήμος μας μετά από σχετική πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Κουρέτση, εξασφαλίζει:
-Τη συνεχή επιτήρηση όλων των δημόσιων χώρων της πόλης μας.
-Τον εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση κάθε παράβασης.
-Την καθημερινή – άμεση επαφή του Δήμου με τους πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων τους και την προώθηση της αντιμετώπισής τους.

Τον τρόπο που λειτουργεί ο νέος θεσμός και για τα καθήκοντα του Δημοτικού Αστυνομικού της Γειτονιάς μας εξηγεί ο υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Αθανάσιος Κουρέτσης:
«Ξεκινώντας τη λειτουργία του νέου θεσμού, χωρίσαμε την Ηλιούπολη σε δέκα (12) περιοχές (Δημοτικά διαμερίσματα – Γειτονιές).
Κάθε μία από τις περιοχές αυτές ανέλαβε ένας/μια Δημοτικός Αστυνομικός, ο/η Δημοτικός Αστυνομικός της συγκεκριμένης γειτονιάς.
Ο/Η Δημοτικός Αστυνομικός της κάθε γειτονιάς
1. Περιοδεύει καθημερινά, σε όλη τη διάρκεια της βάρδιας του, πεζός, σε όλη την έκταση της περιοχής του.
2. Διευκολύνει και εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής του, ιδιαίτερα τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στις μετακινήσεις και όπου μπορεί να τους προσφέρει βοήθεια.
3. Ελέγχει συστηματικά όλα τα σημεία «αυξημένου κινδύνου» (πάρκα, πλατείες, σχολικά συγκροτήματα, τράπεζες κλπ).
4. Για κάθε περιστατικό που εντοπίζει ενημερώνει αμέσως το Κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας και, στις σοβαρότερες περιπτώσεις, το Αστυνομικό Τμήμα. για την άμεση επέμβασή τους.
5. Επικοινωνεί καθημερινά με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής του, καταγράφει τα προβλήματα και τις προτάσεις τους και τα μεταφέρει στο Κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας για να προωθηθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να φροντίσουν για την επίλυσή τους.
6. Παρακολουθεί τη διαδικασία αντιμετώπισης των προβλημάτων της περιοχής του και ενημερώνει σχετικά τους κατοίκους της.

Το Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας
της Δημοτικής Αστυνομίας Ηλιούπολης είναι: 15377