2η Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης για το ΚΥΤ

Γεώργιος Αναστόπουλος, αντιδήμαρχος
email:evonimos[at]ilioupoli.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ηλιούπολη, 27-12-2005

Προς Τον Υπουργό Ανάπτυξης
Κύριο Δημήτριο Σιούφα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Δεχθείτε παρακαλώ τις ευχές μας για τις άγιες ημέρες και για το νέο έτος. Σε συνέχεια του από 14-12-2005 εγγράφου μας (αντίγραφο επισυνάπτεται) επανερχόμαστε στο αίτημά μας για άμεση συνάντηση μαζί σας σχετικά με το εξαιρετικά σοβαρό για την Ηλιούπολη και την υγεία των κατοίκων της πρόβλημα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στην περιοχή που ονομάζεται ΚΥΤ Ηλιούπολης –Αργυρούπολης.
Θέτουμε και πάλι υπόψη σας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, συνεδρίασε στις 13-12-05, παρουσία εκατοντάδων κατοίκων και ομόφωνα έλαβε αποφάσεις τις οποίες σας κοινοποιήσαμε με το ανωτέρω έγγραφο (επισυνάπτεται αντίγραφο του ψηφίσματος του Δ.Σ.).

Κύριε Υπουργέ, Σε εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., θα αναμένουμε την απάντησή σας μέχρι την Δευτέρα 02-01-2006.
Σε περίπτωση που, μέχρι την ημέρα εκείνη και πάλι δεν ορίσετε την απολύτως αναγκαία συνάντηση, για την οποία υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος προσωπικά έχετε δεσμευθεί, θα θεωρήσουμε ότι αποδέχεσθε να γίνει αυτή την Τρίτη 03-01-2006, ώρα 10.00, οπότε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης θα προσέλθει στο Γραφείο σας, συνοδευόμενο από την Επιτροπή των Κατοίκων, προκειμένου να λάβουμε επιτόπου την απάντησή σας.
Ελπίζοντας σε άμεση ανταπόκρισή σας, διατελούμε

Με Εκτίμηση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ