Αγανάκτηση για πρόταση στο Δ.Σ. του Δήμου μας

Η επιτροπή των κατοίκων της περιοχής 'τυπογραφικά'
email:autometafora[at]yahoo.gr

Αγανάκτηση μόνο μπορεί να προκαλέσει στους κατοίκους η πρόταση του αντιδημάρχου κ. Αναστόπουλου προς το δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας που έγινε στη συνεδρίαση στις 14/12 και αναφερόταν στην επιβολή προστίμου στον Πασχάλη Αρμάνδο Καρρά, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας ιδιωτικών ΚΤΕΟ AUTOVISION, που έχει τα γραφεία της στην οδό Ροβέρτου Γκάλλι 7 7 και ιδιοκτήτη του κτιρίου, που στην ταράτσα έχει τοποθετήσει παράνομο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας τις ΤΙΜ, χωρίς να έχει ζητήσει την άδεια από κανένα.

Σε παλαιότερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είχε ομόφωνα αποφασισθεί να επιβάλλονται πρόστιμα του ύψους των 150.000 ευρώ (ποσό πολύ μικρό σε σχέση με το ύψος των αμοιβών που δίνονται για την τοποθέτηση) σε όσους παρανομούν.
Βάση αυτής της απόφασης είχε επιβληθεί και στον Πασχάλη Αρμάνδο Καρρά το πρόστιμο αυτό.
Στην συνεδρίαση τις 14/12 προτάθηκε να αφαιρεθεί το πρόστιμο από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου???????

Αυτό αποτελεί ύβρη προς όλους τους κατοίκους που ζουν κάτω από την απειλή της ανεξέλεγκτης τοποθέτησης σταθμών βάσης αλλά και όλων των δημοτικών συμβούλων πού ψήφισαν την έστω και μικρή επιβολή προστίμου στους παρανομούντες και δημιουργεί έτσι το προηγούμενο, όλοι όσοι παρανομούν να ζητούν να τους αφαιρεθεί και σε αυτούς το πρόστιμο.

Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει ξανά τέτοια πρόταση στο μέλλον, αλλιώς ποιος είναι τότε ο λόγος που επιβάλλονται τα πρόστιμα….

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ