Προϋπολογισμός Δήμου Ηλιούπολης

Χρυσούλα Λαμπούδη - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
email:lamtzia[at]yahoo.gr

Ο προϋπολογισμός που καταθέτει η Δημοτική Αρχή δεν ξεφεύγει από τη λογική των προηγούμενων ετών και από το πλαίσιο που θέλουν κυβέρνηση , Ν.Δ. και ΣΥΝ να κινούνται οι Δήμοι.
Στα πλαίσια του « Εκσυγχρονισμού» οι δήμοι μετατρέπονται σε αποτελεσματικό, απλό, διοικητικό, εκτελεστικό μηχανισμό διοχέτευσης και εφαρμογής αντιλαϊκών επιλογ ών.

Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει όλες τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. Ευέλικτες μορφές εργασίας για τους εργαζόμενους, εκποίηση της δημοτικής περιουσίας στο μεγάλο κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, συρρίκνωση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Φαινομενικά ποσοστό πάνω από 50% των εσόδων στηρίζεται στην ανταποδοτικότητα και την πρόσθετη φορολογία των δημοτών (το πραγματικό ποσοστό είναι μεγαλύτερο). Στην πραγματικότητα αυτά τα ποσοστά αλλάζουν αφού από τους θεσμοθετημένους πόρους παρακρατούνται χρήματα τα οποία ούτε η δημοτική αρχή ούτε η ΚΕΔΚΕ διεκδίκησε ποτέ δυναμικά για να μας αποδοθούν. Περισσότερα από 160.000.000 € αντιστοιχούν στο δήμο μας Η αναλυτική κριτική του προϋπολογισμού δεν ωφελεί αφού η εμπειρία και τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εικονικός , και απλά ισοσκελίζει τα έσοδα με τα έξοδα. το ποσοστό κάλυψης για το 2005 αγγίζει το 60% και καλύπτεται κυρίως από χρήματα δημοτών

Επ ουδενί δεν καλύπτονται οι ανάγκες της πόλης σε έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά, κάλυψη των αναγκών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, νέα κτίρια, σεισμική θωράκιση των σχολείων κλπ. ακόμη όμως και αν αναφέρονταν στον προϋπολογισμό δεν είναι σίγουρο ότι θα προχωρούσαν σε υλοποίηση, αφού τα μόνα έργα και προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα επικοινωνιακά αυτά που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα ή είναι εισπρακτικού τύπου. Εξάλλου οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος είναι η πλέον συνηθισμένη τακτική της δημοτικής αρχής.

Τα ποσά που προϋπολογίζονται για δαπάνες που αφορούν κοινωνικά προγράμματα, φροντίδα ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθμούς κ.λ.π. όχι μόνο δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες αριθμητικά και ποιοτικά αλλά στηρίζουν την επιβίωσή τους, στη συμμετοχή των δημοτών. Ταυτόχρονα γίνεται κατασπατάληση και κακή διαχείριση των χρημάτων όταν για αμοιβή π.χ προέδρου και αντιπροέδρου του νομικού προσώπου στους παιδικούς σταθμούς δαπανάται το ποσό των 60.000€ ή όταν ανατίθενται έργα στη ΔΕΠΑΗΛ, ΔΕΚΕΗΛ επιχειρήσεις που λειτουργούν με αδιαφάνεια, καθεστώς ομηρίας και καταναγκασμού για τους εργαζόμενους, αφαίμαξης και κατασπατάλησης των χρημάτων της εργατικής τάξης.

Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και τον χαρακτηρίζουμε ως αντιλαϊκό εικονικό και πλασματικό

Χρυσούλα Λαμπούδη
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ