Ο Νέος εκλογικός νόμος στην Ηλιούπολη

baltas giorgos
baltas giorgos
Είμαστε στο μέσον της τρέχουσας Δημαρχιακής περιόδου και με αυτό δεδομένο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το δεύτερο ήμισυ της, ως «μακρά προεκλογική περίοδο»! Αυτό άλλωστε έρχεται να σηματοδοτήσει και η πρόσφατη ψήφιση του Νέου εκλογικού Νόμου 4804/2021 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από την κυβέρνηση!
Με βάση τον νέο εκλογικό νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023 και η εγκατάσταση των αρχών την 1η Ιανουαρίου 2024.
Στην Ηλιούπολη θα εκλεγούν τριάντα πέντε (35) Δημοτικοί Σύμβουλοι έναντι των 41 του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου και ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) υποψηφίων, του αυτού συνδυασμού, κατά ανώτατο όριο.
Δικαίωμα εκλογής Δημοτικών Συμβούλων έχουν οι συνδυασμοί-παρατάξεις οι οποίοι κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρο) συγκέντρωσαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Ο συνδυασμός - παράταξη που θα εξασφαλίσει ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% ) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων ανακηρύσσεται νικητής και καταλαμβάνει τα 3/5 των Δημοτικών Συμβούλων, που για την Ηλιούπολη είναι 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Οι υπόλοιπες θέσεις των 14 Συμβούλων καταλαμβάνονται αναλογικά, από τους συνδυασμούς – παρατάξεις που πέτυχαν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον το 3%, των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Από την πρώτη Κυριακή, Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού – παράταξης που πέτυχε το 43% και πλέον των εγκύρων ψηφοδελτίων .
Αν κανένας συνδυασμός δεν εξασφαλίσει από την πρώτη Κυριακή το 43%, οι εκλογές επαναλαμβάνονται την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών.
Στη δεύτερη Κυριακή, αν το ποσοστό που θα λάβει ο επιτυχών συνδυασμός, είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασμός-παράταξη εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
Στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα πέντε (35) μέλη όπως η Ηλιούπολη , είκοσι ένα (21) μέλη εκλέγονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό- παράταξη και δεκατέσσερα (14) μέλη εκλέγονται από την αντιπολίτευση αναλογικά!
Με προβολή των αποτελεσμάτων των προηγούμενων εκλογών, στο νέο εκλογικό νόμο, η κατανομή των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήταν:
Η παράταξη «Ηλιουπολοιμαζί – Ενωτικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα Ηλιούπολης» του νυν Δημάρχου κ. Χατζηδάκη θα είχε 21 συμβούλους
Η Παράταξη «Πρώτα η Ηλιούπολη» του πρώην δημάρχου κ. Βααλασόπουλου θα είχε 5 συμβούλους.
Η παράταξη «Ηλιούπολη Πάμε Μπροστά» του κ. Ευσταθίου θα είχε 3 συμβούλους
Η παράταξη «Ηλίου-Πόλη ανθρώπινη Πόλη» του κ. Κοκοτίνη θα είχε 2 Συμβούλους
Η παράταξη «Η Πόλη που θέλω» του κ. Αραμπατζή θα είχε 2 Συμβούλους
Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» της Κας Τσατσούλη θα είχε 2 Συμβούλους
Οι παρατάξεις: «Συνεργοί με την Ηλιούπολη» του κ. Αποστόλη Στασινόπουλου , «Μαχόμενη Ηλιούπολη Αριστερή Ανατρεπτική Κίνηση» του κ. Πέτρου Μανιάτη και «Αριστερή Πρωτοβουλία Δημοτική Κίνηση Ηλιούπολης» του κ. Γιώργου Σόφη δεν θα εκλέγανε κανένα σύμβουλο και θα στερούνταν εκπροσώπησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η προβολή, των αποτελεσμάτων των προηγούμενων εκλογών , στον νέο εκλογικό νόμο, είναι «αδόκιμη» προσέγγιση, αλλά δίνει μια ένδειξη βασικών στοχεύσεων του νέου εκλογικού νόμου.
Είναι προφανές πως οι εκλογές του 2019 που γίνανε με την απλή αναλογική γίνανε σε ένα διαφορετικό εκλογικό περιβάλλον από αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση με τον εκλογικό νόμο που ψήφισε.

Γιώργος Μπαλτάς
Ηλιούπολη 6 Ιουλίου 2021

ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ