Blogs

Τα μέλη του IlioupolisOnline γράφουν για πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά και άλλα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ανακοίνωση για το Τεχνικό Πρόγραμμα

Ανακοίνωση για το Τεχνικό Πρόγραμμα


119120990 3222898667808143 4044900283800331699 n 1Ο Δήμος καλείται να υλοποιήσει ένα τεχνικό πρόγραμμα σε ασφυκτικές συνθήκες οικονομικής, υγειονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης.
▶️ Παρόλα αυτά, επισημαίνεται πως οι πόροι του δήμου είναι περιορισμένοι, επομένως θα πρέπει να υπάρξει ανακατεύθυνση κονδυλίων σε έργα που εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δήμου μέσω της υλοποίησης έργων που συντείνουν στην εξοικονόμηση πόρων.
▶️ Τέτοιοι τομείς είναι για παράδειγμα (ενδεικτικά) παρεμβάσεις για την ανακύκλωση ή τα ενεργειακά ζητήματα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση/ψηφιοποίηση, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
▶️ Τέλος, θεωρούμε ότι η βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δήμο μας, εκτός του ότι θα εξυπηρετήσει άμεσα τους πολίτες, θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της πληροφόρησης και της πληροφορίας που θα παρέχει για τα τεκταινόμενα του δήμου, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και ως εκ τούτου τη δημοκρατία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Με το σκεπτικό αυτό και με την κάλυψη των αναγκών της πόλης καταθέτουμε την πρότασή μας.
Δείτε αναλυτικά παρακάτω ⬇️
✅ Ως προς τη διαβούλευση του Τεχνικού Προγράμματος
? Η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε εξάντλησε το χαρακτήρα της ως μία τυπική υποχρέωση μεν, παρόλα αυτά επισημαίνουμε την ανάγκη για συμμετοχή και όχι απλώς διεκπεραιωτικές ή τυπικές διαδικασίες και μάλιστα –δυστυχώς- σε τόσο άμεσους χρόνους που δεν εξασφαλίζουν συμμετοχή (αν υποθέσουμε πως αποτελεί στόχο κάτι τέτοιο, αν και έχουμε αμφιβολίες). Η διαδικασία της διαβούλευσης είναι βέβαια μία διαδικασία που δεν εξασφαλίζει την πραγματική συμμετοχή των ενεργών πολιτών και δεν προσφέρει το απαραίτητο επίπεδο πληροφόρησης σε αυτούς. Απαιτούνται μηχανισμοί συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.
? Έγινε παρόλα αυτά μια πρώτη προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης να γίνει ένας διάλογος επί του τεχνικού προγράμματος (για πρώτη φορά είναι η αλήθεια μέσω της αποστολής του εισηγητικού) η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση, όμως υπάρχουν πολλά κενά και περιθώρια βελτίωσης στα οποία η παράταξή μας θεωρεί υποχρέωση να συμβάλλει εποικοδομητικά.
✅ Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα – Παρατηρήσεις & Προτάσεις
? Παρουσιάστηκαν 2 καταστάσεις νέων και συνεχιζόμενων έργων για το 2021. Σε αυτές τις καταστάσεις περιγράφονται έργα τα οποία αναφέρονταν και στις προηγούμενες καταστάσεις των τελευταίων 10 ετών. Για τα έργα αυτά δεν υπάρχουν μελέτες, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί προκαταρκτικές συζητήσεις ή έστω διερεύνηση μελλοντικής χρηματοδότησής τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πιο κάτω έργα, τα οποία χωρίς να έχει γίνει έστω και μικρή πρόοδος επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο:
1. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στην πλατεία του ΙΚΑ για ανέγερση πολιτιστικού κέντρου σε οικόπεδο 5 στρεμμάτων που όμως δεν μας έχει παραχωρηθεί ακόμη από την ΕΤΑΔ
2. Κατασκευή νηπιαγωγείου επί των οδών Ματσούκα και Κρατίνου με χρηματοδότηση της ΚΤΥΠ
3. Προσθήκη 6 νέων αιθουσών στο δημοτικό σχολείο 7-21 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
4. Μελέτη για κατασκευή κτηρίου στο 8-17 δημοτικό
5. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού μεγάρου προϋπολογισμού 750.000 ευρώ από ΠΕΠ Αττικής
6. Ανακατασκευή θεάτρου 5ου λυκείου Ηλιούπολης
7. Κυκλοφοριακές μελέτες που όμως δε συγκροτούν μια ολιστική πρόταση για ένα τόσο σοβαρό θέμα
8. Κατασκευή αποδυτηρίων στο Χαλικάκι.
✅ Για τα νέα έργα
? Όσον αφορά τα νέα έργα για το 2021, προβλέπονται επισκευές πεζοδρομίων σχετικά σημαντικών ποσών, συντηρήσεις σχολείων χωρίς να υπάρχουν στοιχειώδεις καταγραφές και προτεραιότητες, δημιουργία ποδηλατοδρόμου χωρίς δυστυχώς να υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη πρόταση. Επίσης παρατηρούμε πως ενώ αναφέρονται δαπάνες για κατασκευές παράπλευρων αγωγών ομβρίων εν τούτοις δεν περιγράφονται έστω τα σημεία που μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα έργα, όπως για παράδειγμα οδός Αισχύλου, Αντιφώντος, πλατεία Αεροπορίας κλπ.
? Στο μουσείο που χρήζει σοβαρών επισκευών και συντηρήσεων δεν γίνεται καν αναφορά. Εκτός από τις κτιριακές επισκευές όμως, απαιτούνται οι σχετικές αποφάσεις, χρήματα και προσωπικό για την οργάνωση του μουσείου και την ουσιαστική του λειτουργία.
? Όσον αφορά τα ενεργειακά, θεωρούμε θετικό γεγονός την ένταξη του Δημαρχιακού μεγάρου στο ΠΕΠ για την ενεργειακή του αναβάθμιση ως συνεχιζόμενο έργο, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να υλοποιηθεί. Παρόλα αυτά, λείπει η αποτύπωση αυτής της οριζόντιας στρατηγικής για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις στο σύνολο των εγκαταστάσεων και κυρίως στα σχολεία. Τα σχολεία πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ΗΛΕΚΤΡΑ, όμως για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν οι σχετικές μελέτες (κάτι που δεν προβλέπεται) και να επιλυθεί το ιδιοκτησιακό προς τούτο άμεσα.
? Προτείνουμε τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας (ν.4513/2018) με ευθύνη και συμμετοχή του Δήμου, αφενός για την παροχή δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτους, ενώ από την άλλη τη μείωση του κόστους ενέργειας του Δήμου και επομένως την απελευθέρωση κονδυλίων προς άλλες χρήσεις. Επιπλέον, η Ενεργειακή Κοινότητα μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά και στην ανάπτυξη των ΣΦΗΟ σε επίπεδο Δήμου, συνεπώς και της ηλεκτροκίνησης.
? Με έκπληξη βλέπουμε όμως πως δεν υπάρχει καν αναφορά στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Η συνολική διάρκεια ζωής του ΣΜΑ είναι βάσει αδείας 3 χρόνια, επομένως απαιτείται άμεσα αποσαφήνιση σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι, καθώς έχει παρέλθει ήδη ένα έτος. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση προς τη δημοτική να ενταχθεί το ΣΜΑ εντός των πόλεων με σχετικές προβλέψεις και δικλείδες ασφαλείας, αλλά εδώ δεν υπάρχει καν μελέτη ή πρόβλεψη.
? Στο μέγα θέμα της ανακύκλωσης, δεν υπάρχει κάποια πρόταση εκ μέρους της δημοτικής αρχής, ενώ ήδη θα μπορούσε να έχει επικαιροποιηθεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, να προχωρήσει η κοστολόγηση στις υπηρεσίες καθαριότητα –ανακύκλωση, να ιδρυθούν γωνίες ανακύκλωσης οι οποίες δε χρειάζονται καν άδεια και στις οποίες θα μεταφέρονται ανακυκλώσιμα υλικά πλην των οργανικών και να μπουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης οι καφέ κάδοι για τα οργανικά. Άλλωστε προς αυτό, η δημοτική μας παράταξη έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και έχει καταθέσει και τις αντίστοιχες προτάσεις βασισμένες στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 καθώς και τις καλές πρακτικές (π.χ. Χαλάνδρι)
? Μια μεγάλη παράλειψη του τεχνικού προγράμματος είναι ότι δεν καταγράφει τις ανάγκες της πόλης και δεν συνδέει τα όποια μελλοντικά τεχνικά έργα με τη διεκδίκηση δημόσιων χώρων από την ΕΤΑΔ, κάτι που προϋποθέτει μελέτες, πολεοδομικό σχεδιασμό, εύρεση των χρηματοδοτικών εργαλείων και ενημέρωση των πολιτών.
? Ένα άλλο σοβαρό έργο που πρέπει να προχωρήσει άμεσα είναι η Πικροδάφνη, με συνολική οριοθέτηση και ανάδειξη της φυσικής κοίτης με ήπιες και οικολογικές παρεμβάσεις.
? Άμεσα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, να προωθηθεί η αποκατάσταση των σημείων όπου χαράδρες γίνονται ρέματα σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων και υπάρχει κίνδυνος για σχολικά συγκροτήματα.
? Να ξεκινήσει η μελέτη για τις επιπτώσεις από το έργο του Ελληνικού στη πόλη μας, ιδίως στο κυκλοφοριακό, αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του και κατόπιν της κατασκευής της υπόγειας σήραγγας.
? Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στην πόλη μας (led) με όρους δημοσίου συμφέροντος.
❗️Εν κατακλείδι, δυστυχώς για την πόλη μας αυτή την περίοδο που μπορούμε και πρέπει να σκεφτούμε αλλιώς σχεδιάζοντας και εκπονώντας μία μακρόπνοη στρατηγική, βλέπουμε μία από τα ίδια εκ νέου.
▶️ Είναι δυστυχώς ένα τεχνικό πρόγραμμα που δεν αποτελεί τον βραχίονα της εφαρμογής ενός στρατηγικού οράματος για την πόλη μας, αφού διακρίνεται για την αποσπασματικότητά του.
▶️ Δεν υπάρχει στοιχειώδης σχεδιασμός, ιεράρχηση αναγκών, απαραίτητες μελέτες, πηγές χρηματοδότησης, ενημέρωση πολιτών αλλά και παρατάξεων.
Ανακοίνωση για το Τεχνικό Πρόγραμμα
Ο Δήμος καλείται να υλοποιήσει ένα τεχνικό πρόγραμμα σε ασφυκτικές συνθήκες οικονομικής, υγειονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης.
▶️ Παρόλα αυτά, επισημαίνεται πως οι πόροι του δήμου είναι περιορισμένοι, επομένως θα πρέπει να υπάρξει ανακατεύθυνση κονδυλίων σε έργα που εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δήμου μέσω της υλοποίησης έργων που συντείνουν στην εξοικονόμηση πόρων.
▶️ Τέτοιοι τομείς είναι για παράδειγμα (ενδεικτικά) παρεμβάσεις για την ανακύκλωση ή τα ενεργειακά ζητήματα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση/ψηφιοποίηση, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
▶️ Τέλος, θεωρούμε ότι η βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δήμο μας, εκτός του ότι θα εξυπηρετήσει άμεσα τους πολίτες, θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της πληροφόρησης και της πληροφορίας που θα παρέχει για τα τεκταινόμενα του δήμου, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και ως εκ τούτου τη δημοκρατία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Με το σκεπτικό αυτό και με την κάλυψη των αναγκών της πόλης καταθέτουμε την πρότασή μας.
Δείτε αναλυτικά παρακάτω ⬇️
✅ Ως προς τη διαβούλευση του Τεχνικού Προγράμματος
? Η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε εξάντλησε το χαρακτήρα της ως μία τυπική υποχρέωση μεν, παρόλα αυτά επισημαίνουμε την ανάγκη για συμμετοχή και όχι απλώς διεκπεραιωτικές ή τυπικές διαδικασίες και μάλιστα –δυστυχώς- σε τόσο άμεσους χρόνους που δεν εξασφαλίζουν συμμετοχή (αν υποθέσουμε πως αποτελεί στόχο κάτι τέτοιο, αν και έχουμε αμφιβολίες). Η διαδικασία της διαβούλευσης είναι βέβαια μία διαδικασία που δεν εξασφαλίζει την πραγματική συμμετοχή των ενεργών πολιτών και δεν προσφέρει το απαραίτητο επίπεδο πληροφόρησης σε αυτούς. Απαιτούνται μηχανισμοί συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.
? Έγινε παρόλα αυτά μια πρώτη προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης να γίνει ένας διάλογος επί του τεχνικού προγράμματος (για πρώτη φορά είναι η αλήθεια μέσω της αποστολής του εισηγητικού) η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση, όμως υπάρχουν πολλά κενά και περιθώρια βελτίωσης στα οποία η παράταξή μας θεωρεί υποχρέωση να συμβάλλει εποικοδομητικά.
✅ Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα – Παρατηρήσεις & Προτάσεις
? Παρουσιάστηκαν 2 καταστάσεις νέων και συνεχιζόμενων έργων για το 2021. Σε αυτές τις καταστάσεις περιγράφονται έργα τα οποία αναφέρονταν και στις προηγούμενες καταστάσεις των τελευταίων 10 ετών. Για τα έργα αυτά δεν υπάρχουν μελέτες, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί προκαταρκτικές συζητήσεις ή έστω διερεύνηση μελλοντικής χρηματοδότησής τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πιο κάτω έργα, τα οποία χωρίς να έχει γίνει έστω και μικρή πρόοδος επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο:
1. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στην πλατεία του ΙΚΑ για ανέγερση πολιτιστικού κέντρου σε οικόπεδο 5 στρεμμάτων που όμως δεν μας έχει παραχωρηθεί ακόμη από την ΕΤΑΔ
2. Κατασκευή νηπιαγωγείου επί των οδών Ματσούκα και Κρατίνου με χρηματοδότηση της ΚΤΥΠ
3. Προσθήκη 6 νέων αιθουσών στο δημοτικό σχολείο 7-21 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
4. Μελέτη για κατασκευή κτηρίου στο 8-17 δημοτικό
5. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού μεγάρου προϋπολογισμού 750.000 ευρώ από ΠΕΠ Αττικής
6. Ανακατασκευή θεάτρου 5ου λυκείου Ηλιούπολης
7. Κυκλοφοριακές μελέτες που όμως δε συγκροτούν μια ολιστική πρόταση για ένα τόσο σοβαρό θέμα
8. Κατασκευή αποδυτηρίων στο Χαλικάκι.
✅ Για τα νέα έργα
? Όσον αφορά τα νέα έργα για το 2021, προβλέπονται επισκευές πεζοδρομίων σχετικά σημαντικών ποσών, συντηρήσεις σχολείων χωρίς να υπάρχουν στοιχειώδεις καταγραφές και προτεραιότητες, δημιουργία ποδηλατοδρόμου χωρίς δυστυχώς να υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη πρόταση. Επίσης παρατηρούμε πως ενώ αναφέρονται δαπάνες για κατασκευές παράπλευρων αγωγών ομβρίων εν τούτοις δεν περιγράφονται έστω τα σημεία που μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα έργα, όπως για παράδειγμα οδός Αισχύλου, Αντιφώντος, πλατεία Αεροπορίας κλπ.
? Στο μουσείο που χρήζει σοβαρών επισκευών και συντηρήσεων δεν γίνεται καν αναφορά. Εκτός από τις κτιριακές επισκευές όμως, απαιτούνται οι σχετικές αποφάσεις, χρήματα και προσωπικό για την οργάνωση του μουσείου και την ουσιαστική του λειτουργία.
? Όσον αφορά τα ενεργειακά, θεωρούμε θετικό γεγονός την ένταξη του Δημαρχιακού μεγάρου στο ΠΕΠ για την ενεργειακή του αναβάθμιση ως συνεχιζόμενο έργο, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να υλοποιηθεί. Παρόλα αυτά, λείπει η αποτύπωση αυτής της οριζόντιας στρατηγικής για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις στο σύνολο των εγκαταστάσεων και κυρίως στα σχολεία. Τα σχολεία πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ΗΛΕΚΤΡΑ, όμως για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν οι σχετικές μελέτες (κάτι που δεν προβλέπεται) και να επιλυθεί το ιδιοκτησιακό προς τούτο άμεσα.
? Προτείνουμε τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας (ν.4513/2018) με ευθύνη και συμμετοχή του Δήμου, αφενός για την παροχή δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτους, ενώ από την άλλη τη μείωση του κόστους ενέργειας του Δήμου και επομένως την απελευθέρωση κονδυλίων προς άλλες χρήσεις. Επιπλέον, η Ενεργειακή Κοινότητα μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά και στην ανάπτυξη των ΣΦΗΟ σε επίπεδο Δήμου, συνεπώς και της ηλεκτροκίνησης.
? Με έκπληξη βλέπουμε όμως πως δεν υπάρχει καν αναφορά στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Η συνολική διάρκεια ζωής του ΣΜΑ είναι βάσει αδείας 3 χρόνια, επομένως απαιτείται άμεσα αποσαφήνιση σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι, καθώς έχει παρέλθει ήδη ένα έτος. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση προς τη δημοτική να ενταχθεί το ΣΜΑ εντός των πόλεων με σχετικές προβλέψεις και δικλείδες ασφαλείας, αλλά εδώ δεν υπάρχει καν μελέτη ή πρόβλεψη.
? Στο μέγα θέμα της ανακύκλωσης, δεν υπάρχει κάποια πρόταση εκ μέρους της δημοτικής αρχής, ενώ ήδη θα μπορούσε να έχει επικαιροποιηθεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, να προχωρήσει η κοστολόγηση στις υπηρεσίες καθαριότητα –ανακύκλωση, να ιδρυθούν γωνίες ανακύκλωσης οι οποίες δε χρειάζονται καν άδεια και στις οποίες θα μεταφέρονται ανακυκλώσιμα υλικά πλην των οργανικών και να μπουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης οι καφέ κάδοι για τα οργανικά. Άλλωστε προς αυτό, η δημοτική μας παράταξη έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και έχει καταθέσει και τις αντίστοιχες προτάσεις βασισμένες στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 καθώς και τις καλές πρακτικές (π.χ. Χαλάνδρι)
? Μια μεγάλη παράλειψη του τεχνικού προγράμματος είναι ότι δεν καταγράφει τις ανάγκες της πόλης και δεν συνδέει τα όποια μελλοντικά τεχνικά έργα με τη διεκδίκηση δημόσιων χώρων από την ΕΤΑΔ, κάτι που προϋποθέτει μελέτες, πολεοδομικό σχεδιασμό, εύρεση των χρηματοδοτικών εργαλείων και ενημέρωση των πολιτών.
? Ένα άλλο σοβαρό έργο που πρέπει να προχωρήσει άμεσα είναι η Πικροδάφνη, με συνολική οριοθέτηση και ανάδειξη της φυσικής κοίτης με ήπιες και οικολογικές παρεμβάσεις.
? Άμεσα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, να προωθηθεί η αποκατάσταση των σημείων όπου χαράδρες γίνονται ρέματα σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων και υπάρχει κίνδυνος για σχολικά συγκροτήματα.
? Να ξεκινήσει η μελέτη για τις επιπτώσεις από το έργο του Ελληνικού στη πόλη μας, ιδίως στο κυκλοφοριακό, αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του και κατόπιν της κατασκευής της υπόγειας σήραγγας.
? Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στην πόλη μας (led) με όρους δημοσίου συμφέροντος.
❗️Εν κατακλείδι, δυστυχώς για την πόλη μας αυτή την περίοδο που μπορούμε και πρέπει να σκεφτούμε αλλιώς σχεδιάζοντας και εκπονώντας μία μακρόπνοη στρατηγική, βλέπουμε μία από τα ίδια εκ νέου.
▶️ Είναι δυστυχώς ένα τεχνικό πρόγραμμα που δεν αποτελεί τον βραχίονα της εφαρμογής ενός στρατηγικού οράματος για την πόλη μας, αφού διακρίνεται για την αποσπασματικότητά του.
▶️ Δεν υπάρχει στοιχειώδης σχεδιασμός, ιεράρχηση αναγκών, απαραίτητες μελέτες, πηγές χρηματοδότησης, ενημέρωση πολιτών αλλά και παρατάξεων.

330 ευρώ την ώρα πληρώνει ο δήμος για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια

arampatzis ipolipoutheloΔιανύουμε όλοι, λόγω της πανδημίας, μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η διοίκηση του Δήμου όμως, αντί να δει την ουσία του προβλήματος και να σταθεί αρωγός στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στην τοπική κοινωνία που πλήττεται, αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία να προωθήσει τα μικροπολιτικά της συμφέροντα.

Περισσότερα...

Άφησαν χωρίς tablet μαθητές αλλά δίνουν χιλιάδες ευρώ για … στολίδια & facebook

arampatzis ipolipoutheloΚανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το δεύτερο επιδημιολογικό κύμα του κορωνοϊού ήταν ένα αναπάντεχο γεγονός. Το μέγεθος και ο ρυθμός της αύξησης του αριθμού κρουσμάτων από τις αρχές του Σεπτέμβρη, φάνηκε να αιφνιδιάζει και την κεντρική κυβέρνηση και σε ορισμένους τομείς να παρουσιάζονται ελλείψεις και αστοχίες. Το άνοιγμα των σχολείων είχε σαν αποτέλεσμα να αναδειχθούν αδυναμίες και ελλείψεις για μία ακόμη φορά, σχετικά με την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων σε περίοδο πανδημίας.
Περισσότερα...

Ανακοίνωση: Να μη μείνει κανένας μαθητής πίσω

Ανακοίνωση: Να μη μείνει κανένας μαθητής πίσω

119120990 3222898667808143 4044900283800331699 n 1? Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και την ανακοίνωση γενικού lockdown από την κυβέρνηση το οποίο αργά ή γρήγορα θα συμπεριλάβει και όλες ή μέρος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται πλέον φανερό (όσο και αν θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο) ότι τα αιτήματα των μαθητών για ολιγομελή τμήματα και για καλύτερες συνθήκες υγιεινής στα σχολεία έχουν πραγματική βάση.

? Στις προκλήσεις του σκηνικού που διαμορφώνεται και το οποίο είναι ίδιο με αυτό της άνοιξης και του πρώτου lockdown, με τηλεκπαίδευση για τα παιδιά και τηλεργασία από το σπίτι για τους γονείς, το Υπουργείο Παιδείας αντί να έχει κάνει τα αναγκαία ως όφειλε εδώ και μήνες, απλώς σιωπά. ? Είναι απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ο εξοπλισμός τους με τα κατάλληλα εργαλεία (τεχνολογικά αλλά και εκπαιδευτικά) για αυτήν την μορφή λειτουργίας της σχολικής τάξης. Και είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει απλώς με αποστολές εγκυκλίων στα σχολεία όπως συμβαίνει ως τώρα.

? Είναι επίσης απαραίτητος ο εξοπλισμός των μαθητών και των οικογενειών τους με την άμεση παροχή σε όλους του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (pc, tablets, συνδέσεις στο διαδίκτυο), έτσι ώστε κανείς μαθητής να μην μείνει εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω αντικειμενικών οικονομικών δυσκολιών. Και σε αυτό, το Υπουργείο Παιδείας παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις δεν έχει προχωρήσει σε καμία κίνηση.▶️ Θεωρούμε ότι ο Δήμος Ηλιούπολης, όπως και οι δήμοι όλης τη χώρας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει υποχρέωση να απαιτήσει δυναμικά την άμεση παροχή των κατάλληλων εργαλείων για τους μαθητές, έτσι ώστε κανένας να μην μείνει πίσω.

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , 7μμ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ:
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , 7μμ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ


Πραγματοποιήθηκε στις 22/10 η τρίτη σύσκεψη εκπροσώπων κοινωνικών και περιβαλλοντικών συλλογικοτήτων της Ηλιούπολης με την συμμετοχή εκπροσώπων της "Διαδημοτικής Επιτροπής για την προστασία του Υμηττού".
Στα πλαίσια αυτά, συμφωνήθηκε η διοργάνωση μιας "Εκδήλωσης Διαμαρτυρίας Ενάντια στα Σχέδια Λεηλασίας του Υμηττού" την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020, στις 11πμ, στον χώρο του ΚΥΤ και του ΣΜΑ. (Συνάντηση: Πλατεία Θήρας, Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου και Λεωφορος Αργυρουπόλεως)
Θα κυκλοφορήσει σχετική ανακοίνωση και αφίσσα, η οποία είναι ανοικτή για συνυπογραφή απο τις ενδιαφερόμενες τοπικές συλλογικότητες μέχρι την Παρασκευή 30/10.
Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη 29 Οκτωβριου στις 7μ.μ στον χώρο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου.imittos 1

Για την "Οργανωτική Επιτροπή"
Θοδωρής Παπαδάτος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ : ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ : ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ


Ύστερα από πρόσκληση της «Επιτροπής Πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15/10 στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Ηλιούπολης ανοιχτή σύσκεψη εκπροσώπων κοινωνικών - περιβαλλοντικών συλλογικοτήτων, εκπρόσωπων δημοτικών παρατάξεων Ηλιούπολης και ανένταχτων πολιτών.
Στόχος της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση για τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τον Υμηττό και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσονται για το ζήτημα της προστασίας του Υμηττού.

showphoto


Στη σύσκεψη κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις, όπως:
- Διοργάνωση στην Ηλιούπολη Ημερίδας-Συνάντησης για τον Υμηττό. Στο βαθμό που αυτό δεν είναι δυνατό, διοργάνωση διαδικτυακής συζήτησης εκπροσώπων κοινωνικών φορέων για ζητήματα που αφορούν την ΣΜΠΕ και το νέο Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του Υμηττού.
- Δημιουργία βίντεο με συνεντεύξεις για τον Υμηττό εκπροσώπων κοινωνικών φορέων, το οποίο θα αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Διοργάνωση πορείας στο βουνό, με στόχο την ανάδειξη των σημαντικών προβλημάτων του, από τον Βύρωνα (Μοναστήρι Καρέα) μέχρι τον Προφήτη Ηλία Ηλιούπολης, σε συνεργασία με την «Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού»
Από τους συμμετέχοντες στη Σύσκεψη συμφωνήθηκε η λειτουργία μιας «Οργανωτικής Επιτροπής», η οποία ανέλαβε να επεξεργαστεί και να προωθήσει τις προτάσεις για τις δράσεις που κατατέθηκαν.

Σ΄αυτά τα πλαίσια, συμφωνήθηκε, η «Οργανωτική Επιτροπή» να συναντηθεί την επόμενη Πέμπτη 22/10, στις 7μμ στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Ηλιούπολης για να συζητήσει την οργάνωση μιας ανοιχτής εκδηλωσης διαμαρτυρίας στον χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ηλιούπολης (πάνω από το ΚΥΤ).


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
19.10.2020

Δημοτική Κίνηση"ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη"-Oλες οι παρατάξεις και πρώτη η δημοτική αρχή να αποδοκιμάσουν το δημοσίευμα που προσβάλλει πάνω από όλα την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.

Δημοτική Κίνηση"ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη"
119120990 3222898667808143 4044900283800331699 n

? Στις 10/10/2020 αναρτήθηκε στον ιστότοπο «ΝΟΤΙΑ.GR» κείμενο που προσβάλλει βάναυσα τους θεσμούς και τη λειτουργία του Δήμου Ηλιούπολης, καθώς και το σύνολο των δημοτικών συμβούλων που απαρτίζουν τις δημοτικές παρατάξεις της πόλης μας.
Εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό δημοσίευμα: ⬇️https://www.notia.gr/2020/10/i-smpe-to-koimitirio-kai-i-afeleia-tis/
? Παράλληλα, προσβάλλει κατά αθέμιτο τρόπο την ίδια τη λειτουργία του δήμου μας καθώς λοιδορεί τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του, ιδιαίτερα του δημοτικού συμβουλίου επιχειρώντας να υποβαθμίσει το κύρος των πρόσφατων αποφάσεών του.
? Δεν είναι τυχαίο ότι το απαράδεκτο αυτό δημοσίευμα αναρτήθηκε αμέσως μετά το όχι της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, στην χωροθέτηση διαδημοτικού νεκροταφείου Ηλιούπολης-Αλίμου στον Υμηττό.
? Το δημοτικό συμβούλιο Ηλιούπολης έπραξε το καθήκον του ως όφειλε, και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα συζήτησε το θέμα αυτό εξαντλητικά σε 3 συνεδριάσεις και κατέληξε στην παραπάνω απόφαση.
? Αυτή την απόφαση που προστατεύει τον Υμηττό επιχειρεί να πλήξει το δημοσίευμα που αναρτήθηκε.
? Δεν είναι τυχαία άλλωστε η επίθεση προς τα πρόσωπά των νομικών συμβούλων των Δήμου Ηλιούπολης και Αργυρούπολης-Ελληνικού, όπως και η επίθεση ενάντια σε όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης του δήμου μας.
▶️ Αναμένουμε όλες οι παρατάξεις και πρώτη η δημοτική αρχή να αποδοκιμάσουν το δημοσίευμα που προσβάλλει πάνω από όλα την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.

ΠΟΛΕΜΟΣ Ή ΕΙΡΗΝΗ 6 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βιβλίο του συμπολίτη μας Δημήτρη Καλτσώνη με τον Κώστα Ήσυχο.
Τίτλος ΠΟΛΕΜΟΣ Ή ΕΙΡΗΝΗ
6 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Πρόλογος

Στους ταραγμένους καιρούς μας, ενώσαμε τις γραφές, τις δυνάμεις, τις διαφορετικές εμπειρίες μας. Στόχος μας ήταν να σκεφτούμε από κοινού πάνω σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα των ημερών μας και όχι μόνο: το ζήτημα της ειρήνης, της εθνικής κυριαρχίας, των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Μελετήσαμε, όσο στάθηκε δυνατό, τα δεδομένα του ζητήματος, τις απόψεις των ειδικών του διεθνούς δικαίου.
Καρπός αυτής της συνεργασίας μας είναι το παρόν βιβλίο το οποίο ανιχνεύει τις βασικές απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός λαός και επιχειρεί με τρόπο ευσύνοπτο και εκλαϊκευτικό να διατυπώσει, σε 6 μόλις σημεία, καίριες και αποτελεσματικές προτάσεις. Τις καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο σε εκείνους που ασχολούνται συστηματικά με τα θέματα αυτά. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη αποφύγαμε, εκτός κάποιων απολύτως αναγκαίων εξαιρέσεων, τις βιβλιογραφικές παραπομπές.COVER POLEMOS OR EIRINI FRONT

Περιεχόμενα
Πρόλογος

Κ. Ήσυχος
Μέρος πρώτο: Ελλάδα και Τουρκία στο σύγχρονο κόσμο
1. Το νέο διεθνές περιβάλλον και η Ελλάδα
2. H Τουρκία σήμερα

Δ. Καλτσώνης
Μέρος δεύτερο: ελληνοτουρκικές σχέσεις
3. Τι είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη, η υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ. Υπάρχουν “γκρίζες ζώνες”;
4. Τι θα γίνει με το κυπριακό;
5. Μπορούν οι ΗΠΑ και η ΕΕ να βοηθήσουν την Ελλάδα;
6. Τι πρέπει τελικά να γίνει

Εκδότης ΤΟΠΟΣ (ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ)
Χρονολογία Έκδοσης Σεπτέμβριος 2020


Ο Δηµήτρης Καλτσώνης είναι αναπληρωτής καθηγητής Θεωρίας Κράτους και Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γεννήθηκε το 1967 στον Πειραιά. Το 1996 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών στην κοινωνιολογία του δικαίου. Έχει δηµοσιεύσει διάφορα άρθρα και τις µονογραφίες:
- "Η κυβέρνηση της "Λαϊκής Ενότητας" στη Χιλή 1970-1973", ηλεκτρονική έκδοση, Εργατικός Αγώνας, 2012
- "Το δίληµµα της Μπολιβαριανής Δηµοκρατίας - Κράτος και δίκαιο στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες", Ξιφαράς, 2010
- "Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία, τ. Ι, 1821-1940", Ξιφαράς, 2009
- "Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία, τ. ΙΙ, 1941-2001", Ξιφαράς, 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ»

Ο Υμηττός βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων.
Η κατάργηση το 2017 του μέχρι τότε ισχυοντος Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ)
προστασίας του βουνού και η αναστολή των κάθε είδους οικοδομικών εργασιών σε
κάποιες περιοχες , έχει δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο καθεστώς.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος του διαδημοτικού «Συνδέσμου Προστασίας και
Ανάπτυξης Υμηττού» (ΣΠΑΥ) παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο «αξιοποίησης» του
Υμηττού, ενώ παράλληλα λαμβάνονταν πρωτοβουλίες που υπερέβαιναν τα όρια της
νομιμότητας, όπως η περίπτωση αυθαίρετης επέκτασης του Προφήτη Ηλία, στην
Ηλιούπολη.


Λίγο αργότερα, αντιπρόεδρος του ΣΠΑΥ - Δήμαρχος Ηλιούπολης, ανέφερε σε
ανακοίνωσή του ότι θεωρεί τον Υμηττό «αστικό βουνό».
Τον περασμένο Ιούλιο, κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον Υμηττό με την οποία επιδιώκεται η νομιμοποίηση κάθε
είδους οικιστικών αυθαιρεσιών από ιδιώτες ή δημόσιους φορείς (ΚΥΤ, Νεκροταφεία,
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κλπ). Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της
λεγόμενης «διαβούλευσης» της ΣΜΠΕ και εκτιμάται ότι τους επόμενους μήνες θα
προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης νέου Π.Δ για την προστασία του Υμηττού.


Υμηττός

Η «Επιτροπή πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
στον Υμηττό», θεωρώντας αναγκαία την συσπείρωση και τον συντονισμό των
συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται για το ζήτημα αυτό στην περιοχή της
Ηλιούπολης, προτείνει την από κοινού διοργάνωση «Συνάντησης για τον Υμηττό», τον
προσεχή Νοέμβριο, με τίτλο «Υμηττός: Αστικό βουνό ή δασικός χώρος;»
Σ΄αυτά τα πλαίσια, προτείνει την λειτουργία μιας «Οργανωτικής Επιτροπής»
αποτελούμενης από εκπροσώπους τοπικών κοινωνικών φορέων, η οποία θα αναλάβει
όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επιτυχή πραγματοποίηση της προαναφερόμενης
«Συνάντησης για τον Υμηττό».


Για την δημιουργία της προτεινόμενης «Οργανωτικής Επιτροπής»,
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 7μμ στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ.


Εκ μέρους της "Επιτροπής πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό"

Θοδωρής Παπαδάτος

Erik Olin Wright:Eνας από τους επιδραστικούς θεωρητικούς της νέας Αριστεράς (του Θαν. Τσακίρη)

Ο Erik Olin Wright γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1947 στην πόλη Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια. Οι γονείς του ήταν Εβραίοι. Έλαβε δύο πτυχία (Κοινωνικών Σπουδών από το Harvard College το 1968 και Ιστορίας από το κολλέγιο Balliol του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 1970) και διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας-Berkeley το 1976. Έγινε καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin - Madison το 1976.
Άρχισε να συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα στα μέσα της δεκαετίας του '70, μαζί με μια ολόκληρη γενιά νέων ακαδημαϊκών που ριζοσπαστικοποιήθηκαν στον αγώνα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων. Το 2012 εξελέγη Πρόεδρος του Αμερικανική Κοινωνιολογική Εταιρία. Ο Ράιτ πέθανε στις 23 Ιανουαρίου 2019 από οξεία μυελογενή λευχαιμία σε νοσοκομείο στο Μιλγουόκι, Ουισκόνσιν, ηλικίας 71 ετών.

Ο Ράιτ θεωρείται ένας από τους επιδραστικούς θεωρητικούς της νέας Αριστεράς . Το έργο του αφορούσε κυρίως τη μελέτη των κοινωνικών τάξεων και ειδικότερα ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση και επεξεργασία της μαρξιστικής θεωρίας περί των τάξεων. Με βάση τη δική του ερμηνεία οι μαρξιστές αλλά και οι μη μαρξιστές ερευνητές μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιήσουν την έννοια της "τάξης" για να αναλύσουν τα υλικά συμφέροντα των ανθρώπων, τις συνθήκες διαβίωσης, τα εισοδήματα αλλά και να προβλέψουν τις οργανωτικές ικανότητες και την προθυμία τους να συμμετάσχουν στη συλλογική δράση. Επιπρόσθετα, προσπάθησε να προσεγγίσει υποκατηγορίες τάξεων με τρόπο που θα επέτρεπε στους ερευνητές να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τις ταξικές δομές και τη δυναμική των διαφορετικών προηγμένων καπιταλιστικών και «μετακαπιταλιστικών» κοινωνιών.

Ο προσδιορισμός της τάξης σύμφωνα με τον Wright, επιτρέπει μια εμπειρική προσέγγιση μέσω τριών τύπων ελέγχου που καθορίζουν συγκεκριμένη ταξική τοποθέτηση των ατόμων και κοινωνικών ομάδων:
- Έλεγχος των μέσων παραγωγής
- Έλεγχος της διαδικασίας εργασίας
- Έλεγχος του έργου των άλλων
Ο Ράιτ έχει τονίσει τη σημασία του ελέγχου και του αποκλεισμού από την πρόσβαση σε οικονομικούς / παραγωγικούς πόρους, της θέσης των ατόμων εντός των σχέσεων παραγωγής, της πρόσβασης στην αγορά και στις εμπορευματικές σχέσεις, και του ελέγχου της εργασιακής προσπάθειας.Ετσι με την επινόηση του όρου των «αντιφατικών τόπων εντός των ταξικών σχέσεων» προσπαθεί να κατανοήσει τον ρόλο των εμπειρογνωμόνων, ειδικευμένων, διευθυντικών και εποπτικών υπαλλήλων, αντλώντας έμπνευση από το έργο του Μαξ Βέμπερ σχετικά με την τάξη και την ταξική ανάλυση.

Δεκαετίες έρευνας κορυφώθηκαν στο 2010 στο πιο σημαντικό έργο του Envisioning Real Utopias. Για τον Ράιτ, οι πραγματικές ουτοπίες» ήταν δημοκρατικές και ισότιμες πραγματικές εναλλακτικές λύσεις που μπορούσαν να οικοδομηθούν στον κόσμο καθώς ήταν αυτές που «προδιαμορφώνουν την εικόνα του κόσμου όπως θα μπορούσε να είναι και που μας βοηθούν να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση». «Πειράματα» όπως η Wikipedia ή η ομοσπονδία των συνεταιρισμών εργαζομένων του Mondragon στην Ισπανία είναι ενδεικτικά παραδείγματα του τρόπου που μας εμπνέουν οι ουτοπίες. Θεωρεί ότι το αριστερό κίνημα μπορεί να διαβρώσει τον καπιταλισμό με αυτά τα θεσμικά όργανα, ενώ έτσι μπορεί να τον εξαλείψει στην πολιτική σφαίρα. Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα είναι ο σοσιαλισμός.

Για το Ράιτ, ένα σοσιαλιστικό κράτος πραγματοποιείται όταν η κοινωνική δύναμη - παρά η οικονομική εξουσία (καπιταλισμός) ή η κρατική εξουσία (κρατισμός) -υποστηρίζεται. Στον σοσιαλισμό, τα άτομα πρέπει να πούμε στο βαθμό που κάτι τους επηρεάζει. Μια εταιρεία, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κατασκευάσει το χημικό της εργοστάσιο σε μια γειτονιά, εκτός εάν οι άνθρωποι που ζουν εκεί συμφωνούν. Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποτάξει τα συμφέροντα των περιφερειών της στα συμφέροντα των πολιτικών της. Τα λεγόμενα σοσιαλιστικά κράτη του εικοστού αιώνα, όπως και οι καπιταλιστές ομολόγους τους, δεν πέτυχαν ποτέ αυτή τη μορφή πολιτικής δικαιοσύνης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία


• How to Be an Anticapitalist in the Twenty-First Century. Verso Books, 2019.
• Envisioning Real Utopias. London and New York: Verso, 2010 (Ρεαλιστικές Ουτοπίες, Εκδ. Ασίνη, Ιούνιος 2018)
• Alternatives to Capitalism: proposals for a democratic economy with Robin Hahnel .New Left Project, 2014.
• Understanding Class. London New York: Verso, 2015.
• American Society: How it Really Works (with Joel Rogers), New York: W.W. Norton, 2011
• Approaches to Class Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2005)
• Deepening Democracy: institutional innovations in empowered participatory governance (with Archon Fung), London: Verso: 2003.
• Πραγματικές ουτοπίες στον καπιταλισμό και πέρα από αυτόν
• Παίρνοντας στα σοβαρά το κοινωνικό στοιχείο στον σοσιαλισμό - πέμπτη ετήσια διάλεξη προς τιμήν του Νίκου Πουλαντζά 2011
• Εκδ.Nήσος, Δεκέμβριος 2012
• Class Counts: student edition. Cambridge University Press, 2000
• Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis. Cambridge University Press, 1997.
• Interrogating Inequality. London: Verso, 1994
• Reconstructing Marxism: essays on Explanation and the Theory of History (with Elliott Sober and Andrew Levine), Verso, 1992
• The Debate on Classes . London: Verso, 1990
• Classes. London: Verso, 1985.
• Class Structure and Income Determination, New York: Academic Press, 1979.
• Class, Crisis and the State, London: New Left Books, 1978
• The Politics of Punishment: A Critical Analysis of Prisons in America. New York: Harper and Row and Harper Colophon Books, 1973.

Υποκατηγορίες

Αφιερώματα και προτάσεις για γεύσεις, ψυχαχωγία και τσάρκες στην πόλη.

Επιστολές πολιτών και φορέων για θέματα που αφορούν την πόλη.

Αφιερώματα σε πρόσωπα και θέματα που αφορούν την Ηλιούπολη.

Σελίδα 5 από 280

ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ