• Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ηλιούπολης έχουν ήδη αρχίσει τις διαλέξεις τους ως εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς οι διακεκριμένοι επιστήμονες:
    1. Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Θέμα: Μετασχηματισμοί του κράτους και Δημοκρατία. Προκλήσεις...
    Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ηλιούπολης έχουν ήδη αρχίσει τις διαλέξεις τους ως εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς οι διακεκριμένοι επιστήμονες:
    1. Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Θέμα: Μετασχηματισμοί του κράτους και Δημοκρατία. Προκλήσεις και προοπτικές (Τρίτη 7:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.)
    2. Κωνσταντίνος Δουζίνας, Θέμα: Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιστορία και φιλοσοφία ενός σημαντικού θεσμού (Πέμπτη 7:μ.μ. - 9:00 μ.μ.)
    Περισσότερα