Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Ηλιούπολη από τη Δημοτική Αρχή στις 26, 27 και 28 Ιανουαρίου

dimos logo
dimos logo
Αναπτυξιακό Συνέδριο με θέμα «Αναπτυξιακές Προκλήσεις και Προοπτικές – για την Τοπική Αυτοδιοίκηση- για την Ηλιούπολη» διοργανώσει η Δημοτική Αρχή Ηλιούπολης στις 26, 27 και 28 Ιανουαρίου 2018.
Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου θα συζητηθούν οι πηγές από τις οποίες θα μπορούν να αναζητηθούν οικονομικοί πόροι, ενώ ηδεύτερη ενότητα αφορά τα έργα που μπορούν να γίνου για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το πρόγραμμα, (το οποίο δεν αναφέρει τους ομιλητές) έχει ως εξής:
Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ηλιούπολης
Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ηλιούπολης

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ