800.000 € στο Δήμο Ηλιούπολης για τα προνοιακά επιδόματα

pronoiaka
pronoiaka
  Στο Δήμο Ηλιούπολης αποδόθηκε το ποσό των 791.482,72 €, που αφορά στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Οκτώβριο του 2016.

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικού ποσού 112.667.564,12 €, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έτους 2016, καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36Α΄), σύμφωνα με έγγραφο - απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Στο ίδιο έγγραφο, το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους Δήμους να γνωστοποιήσουν έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 τα ποσά που απαιτούνται, προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016.


Κώστας Γ. Σεφτελής

Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ