Στον Εισαγγελέα ο φάκελλος της ΕΥΩΝΥΜΟΣ

dimos wideΟμόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της 15/4/2016 την παραπομπή του φακέλλου της μονοπρόσωπης εταιρίας του Δήμου Ηλιούπολης ΕΥΩΝΥΜΟΣ στον εισαγγελέα ύστερα από το πόρισμα που έβγαλε ο ορκωτός ελεγκτής.

Με βάση το πόρισμα διαπιστώνονται παράνομες ενέργειες και κακοδιαχείριση κατά το χρονικό διάστημα από το Μάιο του 2009 έως το Δεκέμβριο του 2010, επι δημαρχίας Γιάννη Αναγνώστου, με αποτέλεσμα η «ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε.» να εμφανίζει χρέη 1.400.000 ευρώ περίπου.
Η νέα δημοτική αρχή το 2011 αποφάσισε να διακόψει  τη λειτουργία της ΕΥΩΝΥΜΟΣ και να τη θέσει υπό εκκαθάριση.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ