Άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας Καθαριότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υπηρεσία Καθαριότητας καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας της και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα παρά τη σημαντική έλλειψη προσωπικού.
Τον Ιανουάριο είχαμε αρκετά αιτήματα από συμπολίτες μας και είμαστε σε θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι από 5/1/2015 μέχρι 30/1/2015 έγινε αποκομιδή ογκωδών, κλαδιών και μπαζών σε 1.350 σημεία σε όλη την πόλη.
Στον εξής αναμένεται καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση καθώς θα αποδεσμευτεί σημαντικός αριθμός υπαλλήλων από την καθημερινή αποκομιδή των συμβατικών κάδων, που από τρία άτομα ανά πλήρωμα θα είναι δύο, μετά την αγορά του Δήμου ενός νέου γερανοφόρου απορριμματοφόρου.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ