Δείκτης Μάζας Σώματος: τι σημαίνει;

Είμαι πολύ λεπτός, πολύ παχύς, πρέπει να χάσω ή να πάρω κιλά;
Είμαι πολύ λεπτός, πολύ παχύς, πρέπει να χάσω ή να πάρω κιλά; Τέτοιου είδους ερωτήματα απασχολούν πολλούς ανθρώπους στην καθημερινότητά τους...

Ο Δείκτης Body-Mass-Index (BMI, Δείκτης Μάζας Σώματος στα ελληνικά) αποτελεί έναν μαθηματικό τύπο, με τον οποίο είναι δυνατό να υπολογιστεί και να αξιολογηθεί το σωματικό βάρος. Όλοι όσοι ασχολούνται με τη συγκεκριμένη θεματολογία (βάρος, αδυνάτισμα κτλ.) έχουν να κάνουν λίγο-πολύ με τον συγκεκριμένο δείκτη. Τα τελευταία χρόνια προσφέρονται, είτε online είτε έντυπα, οι λεγόμενοι «υπολογιστές ΒΜΙ» προκειμένου ο καθένας να είναι σε θέση να τον υπολογίσει μόνος του.

Ο Δείκτης αυτός, ο οποίος ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα από τον μαθηματικό Adolphe Quetelet, προκύπτει από τη διαίρεση του σωματικού βάρους με το τετράγωνο του ύψους (ουσιαστικά πρόκειται για το πηλίκο βάρους και σωματικής επιφάνειας). Με τη βοήθεια του ΒΜΙ είναι δυνατό να εκτιμήσουμε αν το βάρος μας βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα, αν είμαστε παχύσαρκοι ή λιπόσαρκοι. Στους πίνακες υπολογισμού λαμβάνονται επίσης υπόψη ηλικία και φύλο. Σε γενικές γραμμές, το βάρος μας είναι φυσιολογικό όταν ο ΒΜΙ μας βρίσκεται ανάμεσα στο 19 και το 24. ΒΜΙ μικρότερος του 19 σημαίνει λιποσαρκία, από 24-29 σημαίνει ότι είμαστε υπέρβαροι, ενώ ΒΜΙ πάνω από 30 φανερώνει παχυσαρκία.

Ο ΒΜΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για τον έλεγχο του βάρους μας και της υγείας μας. Οποιεσδήποτε συνέπειες όμως, π.χ. λόγω δίαιτας, είναι απαραίτητο να τις αναφέρουμε και να τις συζητούμε με τον γιατρό μας.


Στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πολλούς υπολογιστές ΒΜΙ (αρκεί μια απλή αναζήτηση στο Google με τη φράση BMI calculators).


ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΣΤΟ MAGAZINO