Σχετικά με την Παιδεία και τα προβλήματα των σχολείων στην πόλη μας.

iliou polis logo 645
iliou polis logo 645
Θέση της Δημοτικής Κίνησης “Ηλίου-πόλις Ανθρώπινη πόλη” για την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την Παιδεία και τα προβλήματα των σχολείων στην πόλη μας.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14-9-2016 συζητήθηκε το θέμα της Παιδείας, με αιχμή την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μας, στα σχολικά κτήρια, στα νηπιαγωγεία και λοιπές εγκαταστάσεις της Α’-βάθμιας και Β’-βάθμιας εκπαίδευσης.
Σημειώνουμε ότι στα τελευταία 6 έτη, πρώτη φορά γίνεται τέτοια συζήτηση μετά από αίτημα της Δημοτικής Κίνησής μας και της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Σημειώνουμε επίσης ότι ανάλογο αίτημα είχε διατυπωθεί και από γονείς και εκπαιδευτικούς φορείς από τον Φεβρουαρίου 2016, χωρίς ανταπόκριση από την Δημοτική αρχή.
Στη συζήτηση στο Δ.Σ. συμμετείχαν επίσης φορείς εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι γονέων και άλλοι. Από την συζήτηση φωτίστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα υπάρχοντα προβλήματα.
Η Κίνησή μας περιόδευσε σε αρκετά σχολεία και μέσα από συζητήσεις κυρίως με τους εκπαιδευτικούς, μπορέσαμε να αξιολογήσουμε τα βασικά προβλήματα των σχολείων της πόλης μας, ένα σημαντικό μέρος των οποίων απασχολούν και όλη την χώρα και είναι ευθύνη κυρίως τη Πολιτικής ηγεσίας αφενός αλλά και των Δημοτικών αρχών αφετέρου.
Το βασικό πρόβλημα έγκειται στο ότι για 7η συνεχόμενη χρονιά δεν γίνονται μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η “εργασιακή ευελιξία” με αναπληρωτές καθηγητές.
Παράλληλα οι σχολικοί φύλακες λείπουν από την συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στα αφύλαχτα σχολεία από κλοπές και ζημιές ενώ δεν μπορεί με αυτή την κατάσταση να στηριχθεί το ανοιχτό σχολείο τα απογεύματα. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις λείπουν και καθαρίστριες πολλές από τις οποίες απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας με χαμηλές αμοιβές και μερικές φορές και απογεύματα.
Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών μένει εκτός από τα δημόσια νηπιαγωγεία και πρέπει η λύση αυτού του προβλήματος να διεκδικηθεί από τον πρώην ΟΣΚ νυν Κτηριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε) αλλά και από την Περιφέρεια μέσω των Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της.
Επιμέρους μέτρα από την πλευρά του Υπουργείου την τρέχουσα χρονιά όπως η έγκαιρη παράδοση των βιβλίων, οι πρόσθετες ειδικότητες, η έγκαιρη προσέλευση των αναπληρωτών σε πολύ μεγάλο βαθμό στις θέσεις τους, το ολοήμερο σχολείο Α’-βάθμιας εκπαίδευσης πανελλαδικά και η επαναλειτουργία 700 βιβλιοθηκών, παρ’ όλο που κρίνονται θετικές εξελίξεις, δεν επιτρέπουν θριαμβολογίες γιατί τα σχολεία δεν επέστρεψαν στην “κανονικότητα”, απόρροια και της πολύ χαμηλής χρηματοδότησης όπως εξάλλου όλοι ανεξαιρέτως παραδέχονται.
2/3
Να προσθέσουμε επίσης ότι η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από το 2009 έως και σήμερα έχει υποστεί περικοπές σε πολύ μεγάλο βαθμό (60% του ποσού του 2009) ενώ η ΣΑΤΑ που χρηματοδοτεί τις επισκευές των σχολείων, περιορίστηκε ακόμη περισσότερο.
Όσον αφορά την δράση της Δημοτικής αρχής τα τελευταία χρόνια έχουμε να σημειώσουμε ότι ο Δήμος μπορούσε να χρηματοδοτήσει την παιδεία από το πλεόνασμα των ανταποδοτικών τελών που σίγουρα υπήρξε αλλά ποτέ δεν προσδιορίστηκε λογιστικά ως όφειλε βάση νόμου. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών του οποίου πριν λίγες μέρες τελείωσε η διαβούλευση και είναι προς ψήφιση στην Βουλή, επιτρέπεται στον Δήμο να επιχορηγεί επιπλέον τα σχολεία εφόσον έχει την δυνατότητα. Ελπίζουμε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου η Δημοτική αρχή να ανταποκριθεί δεόντως.
Όσον αφορά τις ελλείψεις στα σχολεία της πόλης μας η πλειοψηφία των οποίων είναι κτισμένα πριν την τελευταία 20ετία, έχουμε να σημειώσουμε:
 Δεν έχει γίνει αντισεισμικός έλεγχος, κάτι που πρέπει να διεκδικήσει σθεναρά ο Δήμος.
 Υπάρχουν ακατάλληλες αίθουσες αφού σε μερικά σχολεία ελλείψει κανονικών αιθουσών διδασκαλίας, έγιναν αίθουσες, αποθήκες ή κοινόχρηστοι χώροι.
 Υπάρχουν αρκετά λυόμενα (άνω των 20) μερικά εκ των οποίων εικοσαετούς ηλικίας και χρειάζεται άμεσα να αντικατασταθούν με καινούριες αίθουσες.
 Πολλά σχολεία έχουν υδραυλικά και ηλεκτρολογικά προβλήματα και σοβαρά προβλήματα μόνωσης καθώς και ανάγκη σε εξωτερική συντήρηση των επιφανειών με στοιχειώδες βάψιμο των εξωτερικών τοίχων. Σε πολλά χρειάζεται βελτίωση των εγκαταστάσεων στις τουαλέτες , στα παράθυρα, στα προαύλια κλπ.  Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορεί σε ικανοποιητικό βαθμό να υπάρχουν φυσικά, όμως είναι πεπαλαιωμένοι και χρίζουν ανανέωσης. Θα μπορούσε να γίνει ένας διαγωνισμός για μαζική αγορά τους με σκοπό και την επίτευξη μεγαλύτερης έκπτωσης και επιπρόσθετα ο Δήμος να αξιοποιήσει το εργαλείο του ΕΣΠΑ και τα Περιφερειακά προγράμματα.
Το συμπέρασμα που προέκυψε από την συζήτηση και τις επισημάνσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο από τις άλλες Παρατάξεις και τους εκπαιδευτικούς φορείς, είναι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία είναι πολλά και η λύση σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την Δημοτική Αρχή.
Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή “υπερηφανεύεται” για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολείων της πόλης μας, ενώ αυτό δεν δικαιολογείται από περιορισμένες θετικές δράσεις.
Η βασική κριτική μας στην Δημοτική αρχή εστιάζεται στην νοοτροπία της ακολουθούμενης πολιτικής και την αποσπασματική δράση της, οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από:
 Έλλειψη διαφάνειας, μη δημοκρατική λήψη αποφάσεων, μη δίκαιη κατανομή δαπανών στα σχολεία με συγκεκριμένα κριτήρια ανά σχολείο, πχ. παλαιότητα, μαθητικός πληθυσμός κλπ. Επίσης στα έργα που γίνονται είτε από ίδιους πόρους είτε μέσω ΣΑΤΑ, δεν τεκμηριώνεται η προτεραιότητά τους ούτε
3/3
συζητείται σε κανένα όργανο όπως Δημοτικό Συμβούλιο, Σχολικές Επιτροπές κλπ.
 Παραχώρηση χώρων των σχολείων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της Σχολικής Κοινότητας.
Επειδή ο σχεδιασμός για το μέλλον τη παιδείας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, κάναμε συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως:
 Οποιεσδήποτε παραχωρήσεις χώρων στα σχολεία να πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με την Σχολική Κοινότητα, την Σχολική Επιτροπή και γιατί όχι με το Δημοτικό Συμβούλιο και να ελέγχεται περιοδικά η χρήση των παραχωρούμενων χώρων στους φορείς.
 Τα έργα στα σχολεία να γίνονται με προτεραιότητα και διαφάνεια, να συζητούνται συγκεκριμένα στα πλαίσια κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και να ενημερώνονται η Εκπαιδευτική Κοινότητα και οι γονείς.
 Η κατανομή των λειτουργικών δαπανών να γίνεται με κριτήρια όπως ήδη προαναφέραμε.
 Να τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο Συντήρησης ανά σχολείο αλλά και μητρώο για άλλες ελλείψεις όπως π.χ. αναφορικά με ελλείψεις σε αίθουσες, σε βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες) κλπ.
 Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την σωστή χωροταξική κατανομή των μαθητών και πρέπει να προγραμματιστεί σε βάθος χρόνου (π.χ. πενταετίας) και να διεκδικηθεί από τον Δήμο η ανέγερση νέων σχολικών αιθουσών έτσι ώστε να καλύπτεται με καλύτερους όρους στέγασης το σύνολο των μαθητών σε όλους τους βαθμούς της εκπαίδευσης.
Επίσης προτείναμε μετά από συζήτηση που είχαμε με μέλη της σχολικής Κοινότητας στο 5ο Λύκειο, να αναλάβει ο Δήμος να ανακαινίσει τον θαυμάσιο πολυχώρο του σχολείου έτσι ώστε εκτός της χρήσης για τις ανάγκες του ίδιου του σχολείου να χρησιμοποιείται ο χώρος αυτός από πολιτιστικούς φορείς, άλλα σχολεία κλπ από την στιγμή που είναι κοινά αποδεκτό ότι ο χώρος του Μουσείου και του Δημοτικού Θεάτρου δεν επαρκούν πλέον για την κάλυψη των αναγκών των φορέων της πόλης μας.
Για να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ Δημοτικής αρχής, Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων, προτείναμε να συγκαλείται Δημοτικό Συμβούλιο πριν την λήξη του σχολικού έτους να υπάρχει αξιολόγηση και αντίστοιχη ιεράρχηση διευθέτησης αναγκών, να δρομολογούνται τα έργα έγκαιρα και με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς να ελέγχεται και πάλι από το Δ.Σ. η πρόοδος των εργασιών.
Για να υπάρξουν λύσεις σύμφωνα με αυτά που παραπάνω αναφέρθηκαν, θα πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς μαζί με τις Δημοτικές Παρατάξεις και την Δημοτική Αρχή να διεκδικήσουν σθεναρά λύσεις των προβλημάτων σχετικά με την παιδεία η οποία είναι δημόσιο αγαθό και βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους και η στήριξή του είναι βασική προτεραιότητα.
Γραφείο Τύπου Δημοτικής Κίνησης “Ηλίου-πόλις, Ανθρώπινη πόλη”

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ