Απορίας άξιον.. (σχόλιο στην από 12/7/2005 επιστολή του κ. Προβιά για το Χαλικάκι)

Επισκέπτης
email:info[at]ilioupolisonline.gr

Απορίας άξιον: πότε και από ποιον πάρθηκε η απόφαση για τους συγκεκριμένους όρους παραχώρησης που εμφανίζονται στην επιστολή (πχ 8 χρόνια κλπ)
Η αλήθεια είναι ότι ΔΕΝ υπάρχει τέτοια απόφαση από κανένα αρμόδιο δημοτικό όργανο.

Απορίας άξιον: από ποιόν πάρθηκε η απόφαση για προώθηση της Πικροδάφνης και όχι του Χαλικάκι;
Η αλήθεια είναι ότι ΔΕΝ υπάρχει τέτοια απόφαση από αρμόδιο δημοτικό όργανο.

Απορίας άξιον: από ποιόν έπρεπε να γίνει η υπεύθυνη και ουσιαστική ενημέρωση άν όχι από τον ίδιο τον επιστολογράφο που εμφανίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ως "ο έχων την ευθύνη";

Ο ίδιος δεν ενημέρωσε ούτε καν τους συναδέλφους του, Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής του.