Η αξιοποίηση του χώρου στο Χαλικάκι προς όφελος των κατοίκων της περιοχής

Σπύρος Προβιάς, δημοτικός σύμβουλος
email:info[at]ilioupolisonline.gr

Αγαπητοί συμπολίτες,
με αφορμή την επικείμενη περαιτέρω αξιοποίηση του χώρου στο Χαλικάκι αλλά και το γεγονός οτι ορισμένοι κάτοικοι από έλλειψη υπεύθυνης και ουσιαστικής πληροφόρησης διατηρούν αμφιβολίες για το όφελος που θα προκύψει απο το έργο όπως αυτό έχει αποφασιστεί σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής:

Στο Χαλικάκι, συνολικής έκτασης 64 στρεμμάτων, στα 21 στρέμματα κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και παραδόθηκε στον Δήμο και τους Δημότες το Αθλητικό Κέντρο, συνολικού κόστους 2 εκ. ευρώ, στο οποίο υπολείπεται ακόμη η κατασκευή των αποδυτηρίων.

Για τα υπόλοιπα 43 περίπου στρέμματα, με προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1993, βάσει μελέτης και ύστερα από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, το 1996 αποφασίστηκε να γίνουν τα έργα σε 2 φάσεις. Η Α' φάση προβλέπει την αξιοποίηση 33 στρεμμάτων με την δημιουργία χώρων αναψυχής και περιπάτου. Η Β' φάση προβλέπει την αξιοποίηση των τελευταίων 11 στρεμμάτων με την πλήρη ολοκλήρωση του πάρκου.

Η Α' φάση του έργου δημοπρατήθηκε το 1999 με χρηματοδότηση από το Β' ΚΠΣ - Νομαρχία Αθηνών. Στην πορεία εκτέλεσης όμως, διαπιστώθηκε οτι ο μελετητής δεν είχε προβλέψει την κατασκευή της δεξαμενής η οποία εκτός από την τροφοδοσία της λίμνης και των καναλιών με νερό είναι απαραίτητη και για το πότισμα, καθώς επίσης και το κτίριο με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητο για την ηλεκτροδότηση όλων των εγκαταστάσεων και των χώρων αναψυχής.
Επιλέχθηκε λοιπόν ένα μέρος των χρημάτων να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση αυτών των έργων -που χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το πάρκο, με αποτέλεσμα να μήν ολοκληρωθούν οι χώροι αναψυχής όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη, ευελπιστώντας σε επιπλέον ενίσχυση από την πολιτεία για την ολοκλήρωση του έργου.

Επειδή παράλληλα ο Δήμος κατέθεσε και πρόταση για χρηματοδότηση έργων στο ρέμα της Πικροδάφνης, και η πολιτεία απάντησε οτι διατίθεται να χρηματοδοτήσει ένα μόνο έργο (ή την ολοκλήρωση των έργων στο Χαλικάκι είτε το εργο για την Πικροδάφνη) επιλέχθηκε η υλοποίηση με χρηματοδότηση μέσω της πολιτείας του έργου στην Πικροδάφνη.

Ο μόνος δρόμος που απέμενε πλέον για την ολοκλήρωση των έργων της Α φάσης στο Χαλικάκι ήταν αυτός της «μίσθωσης και αυτοχρηματοδότησης». Με αυτό τον όρο εννοούμε οτι ύστερα από πρόσκληση των ενδιαφερομένων, ο ιδιώτης που θα κάνει την καλύτερη προσφορά θα αναλάβει να ολοκληρώσει όλα τα έργα που προβλέπει η μελέτη, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις :
- αναψυκτήριο: δεν θα κτιστεί το υπόγειο, και ο ιδιώτης θα εκμεταλλεύεται το αναψυκτήριο για 8 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 3 χρόνια, εφ όσον το επιθυμεί ο Δήμος
- θα δημιουργηθούν δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5χ5 στο χώρο που η μελέτη προβλέπει τη δημιουργία του βοτανικού κήπου ( 1,5 στρέμματα), τα οποία θα εκμεταλλεύεται ο ιδιώτης (πάλι για 8 χρόνια)
- ο ιδιώτης θα αναλάβει τη συντήρηση και τη φύλαξη όλου του πάρκου με δικά του έξοδα και προσωπικό για όσο χρόνο εκμεταλλεύεται το αναψυκτήριο και τα γήπεδα.
- Θα καταβάλλεται στον Δήμο μίσθωμα για την εκμετάλλευση των χώρων του αναψυκτηρίου και των γηπέδων.

Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος και κατ επέκταση οι πολίτες δεν επιβαρύνονται για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ το έργο, που εκτιμάται οτι θα ολοκληρωθεί με τους ταχύτερους ρυθμούς, θα παραμείνει στους ίδιους και τις επόμενες γενιές. Σε καμμία περίπτωση ο χώρος δεν θα περιφραχθεί και οι δημότες θα πληρώνουν τον καφέ τους και τίποτε άλλο. Το πάρκο όπως και το στάδιο θα είναι ελέυθερα για χρήση για τους Δημότες. Επίσης το μίσθωμα που θα καταβάλλεται από τον ιδιώτη θα χρησιμεύσει στην χρηματοδότηση νέων έργων που έχει ανάγκη η πόλη.

Τέτοιες πρακτικές δεν είναι καινούργιες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη εφαμόζονται με επιτυχία και σε άλλους Δήμους όπως στου Παπάγου, Χαϊδάρι, Ν. Σμύρνη, Κορυδαλλό και αλλού.

Κλείνοντας την επιστολή μου, παραθέτω το ακριβές κείμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για μελέτη και άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ


Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 17 Μαΐου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 13791/10.5.2005 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 94 του Π.Δ. 410/95.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών τριάντα ένα είναι παρόντα είκοσι οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Χρ. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος, 2.Γεώργιος Φύτρος, Αντιπρόεδρος, 3. Μαρ. Μεσσήνη - Μπούρα, Γραμματέας, 4. Δημ.Πανταζόπουλος, 5. Οδυσ. Κωνσταντινόπουλος, 6. Σπ. Προβιάς, 7. Ευαγ. Σκούρας, 8. Γεωργ.Αναστόπουλος, 9. Ευαγ. Βαρλάμη - Λεβογιάwη, 10. Αικ. Χωματά, 11. Ευφ. Ζαννιά, 12. Μάρθα Μαρτσούκα, 13. Βασ. Βαρώτσης, 14. Αθαν. Κουρέτσης, 15. Αρετή Μυρισώτη, 16. Αγγ.Κακολύρη, 17. Αντ. Γαλαίος, 18. Χρ. Γιαννάκης, 19. Ελ.Σαπουντζής , 20. Κων/νος Λύτρας, 21. Ιωαν. Αναγνώστου, 22. Αργ. Πίκουλα, 23. Ιωάν. Μπότος, 24. Νικ. Παπανικολάου, 25. Θ.Μηλούλης, 26. Χρ. Λαμπούδη, 27. Ευάγ. Γεωργάκης και 28. Κων/νος Κονδύλης, ότι οι κ.κ.I.Αναστ. Ευσταθίου, 2.Αναστ. Κωνσταντέας, και 3.Δημ. Καλτσώνης δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Θεόδ. Γεωργάκης, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 420/2005

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του χώρου στο «Χαλικάκι» προς όφελος κυρίως των κατοίκων της περιοχής με την διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

(από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Αναγνώστου, Ευ. Γεωργάκης, Πίκουλα, Παπανικολάου, Μηλούλης)

Ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Γεωργάκης που εισηγήθηκε το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την ολοκλήρωση του έργου «Πεζοδρομήσεις - Κυκλοφοριακές επεμβάσεις - Αναμόρφωση υποβαθμισμένης περιοχής Χαλικάκι», που αφορά την έκταση της Α' φάσης 34 στρεμμάτων στην οποία έχουν γίνει έργα υποδομής. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει με την διαδικασία της μίσθωσης και της αυτοχρηματοδότησης και την εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Εmτροπής για την διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι οι παρακάτω:

• Αναψυκτήριο
Θα κατασκευαστεί κτίριο στις ίδιες διαστάσεις του προβλεπομένου. Η κατασκευή του νέου κτιρίου θα αποτελείται από ξύλο-μέταλλο-γυαλί και τοιχοποιίες, όπου απαιτείται. Η βασική στήριξη του κτιρίου θα γίνει από μέταλλο ή αλουμίνιο, ενώ θα χρησιμοποιηθούν τμήματα ξυλείας για την στήριξη στέγης που θε έχει κάλυψη πετάσματα αλουμινίου και τζαμιού. Το υπόγειο του κτιρίου δεν θα γίνει και όλες οι λειτουργίες του υπογείου θα γίνουν στο ισόγειο. Κατά τα άλλα η δημιουργία του αναψυκτηρίου θα είναι όπως προβλέπεται από την μελέτη.
Στεγασμένος χώρος: 150 τ.μ.
Ημιυπαίθριος: 200 τ.μ.

• Θέατρο
Το θέατρο θα παραμείνει όπως έχει σήμερα, ενώ στην σκηνή θα πρέπει να δημιουργηθούν χώροι που να χρησιμοποιούνται από τους δημότες και κατοίκους της πόλης για θέατρο, παραδοσιακούς χορούς, μπάσκετ, βόλει, beach volley, συζητήσεις, μουσικές βραδιές κλπ.

• Πεζόδρομοι
Θα κατασκευαστούν άμεσα ό,τι περιλαμβάνεται στα όρια της πρώτης φάσης, σύμφωνα με την αρχική μελέτη.

• Κανάλια
Θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα κανάλια και να λειτουργήσουν κανονικά. Απαιτείται να επιδιορθωθούν και να μονωθούν σύμφωνα με την μελέτη.

• Παιδική χαρά
Θα κατασκευαστεί στη νότια κοιλάδα με όργανα σύγχρονα και εδικά για την προστασία των παιδιών, από φουσκωτά παιχνίδια και κλασικά παιχνίδια. Στην παιδική χαρά θα υπάρξει φύλαξη και συντήρηση όπως άλλωστε και όλου του πάρκου.

• Γήπεδα 5Χ5
Θα κατασκευαστούν δύο (2) γήπεδα. Απαιτείται να γίνουν τοιχία αντιστήριξης και υποδομή και ό,τι χρειάζεται για την δημιουργία των γηπέδων, σύμφωνα με την μελέτη, στον χώρο που μελλοντικά θα λειτουργήσει ο Βοτανικός κήπος και θα τα εκμεταλλεύεται ο ανάδοχος.

• Μικρή Λίμνη
Επισκευή, μόνωση και λειτουργία της λίμνης και των διαδρόμων περιπάτου, όπως και των φωτιστικών του πάρκου, σύμφωνα με την μελέτη.

• Αποδυτήρια
Θα αποτελείται από προκατασκευές (1) που θα στεγαστούν κοντά στα γήπεδα 5Χ5 και θα διαθέτουν 2 λουτρά ανδρών, 2 γυναικών και χώρος αναμονής.

• Παγκάκια
Θα τοποθετηθούν παγκάκια σε ειδικά σημεία του πάρκου, όπυ προβλέπει η μελέτη.

• Βρύσες
Θα δημιουργηθούν 3 βρύσες σε σημεία που προβλέπει η μελέτη, ενώ η σύνδεση και η κατανάλωση θα βαρύνει τον ανάδοχο.

• Φύτευση
Θα γίνει με προσανατολισμό της υπάρχουσας μελέτης. Πλήρης άμεση εφαρμογή της. Σύνδεση με την υπάρχουσα γεώτρηση.

• Συντήρηση
Όλη η ευθύνη της συντήρηση και της φύλαξης του πάρκου θα είναι του ανάδοχου για όσα χρόνια θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του αναψυκτηρίου.

Συνολικός προϋπολογισμός για την ολοκλήρωση της Α' φάσης είναι 2.000.000,00 €

Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά.

Το Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Λύτρα, Βαρλάμη, Χωματά, Φύτρου, Μπότου, Λαμπούδη και Κονδύλη):
1. Εγκρίνει την ολοκλήρωση του έργου «Πεζοδρομήσεις - Κυκλοφοριακές επεμβάσεις - Αναμόρφωση υποβαθμισμένης περιοχής Χαλικάκι», που αφορά την έκταση της Α' φάσης 34 στρεμμάτων στην οποία έχουν γίνει έργα υποδομής με την διαδικασία της μίσθωσης και της αυτοχρηματοδότησης.

2. Εξουσιοδοτεί την Δημαρχιακή Επιτροπή για την κίνηση των διαδικασιών όπου ο νόμος ορίζει με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσων επιθυμούν να κατασκευάσουν και να εκμεταλλευτούν τα παραπάνω. Η Δημαρχιακή Επιτροπή θα εξειδικεύσει τις λεπτομέρειες στην διακήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 420/2005.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΜΕΣΣΗΝΗ - ΜΠΟΥΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.5.2005

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ