Το ΣτΕ δικαιώνει τους αγώνες ενάντια στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Υμηττό

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
email:tpapadop[at]geol.uoa.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
Η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...


Στις 3 Ιουνίου 2005 δημοσιοποιήθηκαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες:

1. Ακυρώνεται η 88547/26-11-2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και του Υφ. Υγείας και Πρόνοιας, με την οποία είχαν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι για το έργο επέκτασης του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150 kV, στη Β' Ζώνη Προστασίας του Υμηττού, στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης - Αργυρούπολης (απόφαση 1672/2005)

2. Ακυρώνεται η 8800/27-02-2002 απόφαση της Υφ. ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση του ΚΥΤ 400/150 kV (απόφαση 1678/2005)

3. Ακυρώνεται η 130575/28-01-2003 ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400/150 kV, από το Λαύριο στην Αργυρούπολη (απόφαση 1676/2005)

Οι λόγοι για τους οποίους το ΣτΕ ακύρωσε τις προαναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις συνοψίζονται στο ότι "το ΚΥΤ επετράπη να κατασκευασθεί εντός της Ζώνης Β' Προστασίας του Υμηττού, με συνέπεια την κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 του Συντάγματος υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την επιδείνωση της κατάστασης αυτού" και ότι "η εγκατάσταση του ΚΥΤ εντός της Β΄ Ζώνης του Υμηττού κρίθηκε ως ασυμβίβαστη με την προστασία της οικολογικής ισορροπίας του βουνού".

Επισημαίνουμε ότι σε μια αντίστοιχη απόφαση του (67/1998), το Ε' Τμήμα του ΣτΕ είχε γνωμοδοτήσει κατά της Χωροθέτησης του ΚΥΤ στη Β' Ζώνη Προστασίας του Υμηττού που είχε εγκριθεί με το Νόμο 2516/1997. Πλήν όμως, με τον Νόμο 2947/2001, χωροθετήθηκε εκ νέου το ΚΥΤ 400/150 kV και μάλιστα στην ίδια θέση. Χωροθετήθηκαν επιπλέον δύο υποσταθμοί 150/20 kV και η εναέρια γραμμή 400 kV Λαυρίου - Αργυρούπολης (βλ. άρθρο 3 παραγρ. 1 του Ν. 2947/2001). Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, είναι παράνομες, εφ' όσον δεν έχουν καμμιά νόμιμη αδειοδότηση.

Έτσι, παράνομοι είναι και οι δύο Υποσταθμοί 150/20 kV, που χωροθετήθηκαν με τον Ολυμπιακό Νόμο 2947/2001 και κατασκευάστηκαν με τη κάλυψη ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ που στρατοπέδευσαν στην περιοχή το Μάϊο του 2003.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, έστω και καθυστερημένα, δικαίωσε τους αγώνες των κατοίκων της περιοχής. Όμως η αυθαιρεσία της ΔΕΗ και των κρατικών υπηρεσιών συνεχίζεται, εφ' όσον σήμερα, εντός της Β' Ζώνης Προστασίας του Υμηττού λειτουργούν 2 υποσταθμοί μετασχηματισμού 150/20 kV, αντί της απλής ζεύξης 150 kV που λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα. Εξ' άλλου η ΔΕΗ δεν έχει εγκαταλείψει τα σχέδια της για τη κατασκευή ενός νέου ΚΥΤ 400/150 kV "κλειστού τύπου".

Πρέπει όλοι μαζί, κάτοικοι της περιοχής, Φορείς και Δημοτικές Αρχές Ηλιούπολης-Αργυρούπολης, να μην επιτρέψουμε τις αυθαιρεσίες στο χώρο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στην περιοχή Ηλιούπολης-Αργυρούπολης και να προχωρήσουμε από κοινού σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επιβληθούν και υλοποιηθούν οι αποφάσεις του ΣτΕ και να αποτραπεί η παραπέρα υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

29 Ιουνίου 2005

(Αποστολή από Ταξιάρχη Παπαδόπουλο για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)