ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΗΣ: ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΔΕΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δημοσίευση1111111111ιθυ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ